Höstvarning för vilt på vägarna

Viltolyckorna ökar i landet och en älgkollision kan få förödande konsekvenser. Foto: Arkiv/Björn Palmqvist
Textstorlek:

Så är vi där igen. Höst, mörkt, regn och blåst och en tid då viltet, speciellt älgen, rör mycket på sig och plötsligt står de där på vägen.
Viltolyckorna ökar drastiskt i landet, och i Örebro län anmäldes förra året, 2017, 1 848 olyckor med vilt.

Varningarna kan aldrig bli för många. Det har aldrig inträffat så många viltolyckor i Sverige som det gjorde 2017.

Totalt i landet förra året inrapporterades 61 261 viltolyckor, en ökning från året innan med 2 582 olyckor.

I Örebro län var siffran förra året 1 848 vilket var en minskning från året före, 2016, då det anmäldes 2 125 olyckor med inblandat vilt.

Noteringen 2016 var dock ovanligt hög och fjolårets siffra var ändå en ökning om man ser hur det såg ut 2015 som hade 1 818 inrapporterade olyckor.

Sedan år 2010 har viltolyckorna i landet, fram till 2017, ökat med 30 procent enligt Nationella Viltolycksrådet.

Fortfarande är det så att rådjuren är de som toppar listan av inblandade djur i olyckorna.

Älgolyckorna visar bara en liten ökning från 2016, till 5 934 olyckor förra året men är ju de som oftast ger allvarligast skador vid en påkörning.

Mest oroande är vildsvinsolyckorna som ökat markant under de senaste åren, och som också kan få förödande konsekvenser om olyckan är framme.

6 079 olyckor med vildsvin förra året i Sverige visar på en ökning med 27 procent om man jämför med 2016.

Notabelt är att det skedde fler olyckor med vildsvin än med älg.

Bakgrunden är förstås den kraftigt ökande vildsvinsstammen.

Örebro län var det enda län i landet som ifjol visade en minskning av antalet viltolyckor, med 13 procent.

Statistiken visar också att flest olyckor generellt i länet inträffar i oktober månad.

Vi är i den tiden nu vilket gör att det är extra viktigt att släppa på gasen och att inta vidvinkelseende långt fram på vägbanan för att upptäcka vilt på, eller vid, vägbanan i god tid.

Många av vägsträckorna kantas av vildstängsel men det är ingen hundraprocentig garanti att det inte finns vilt innanför dem på vägsidan.

Andra åtgärder förutom där viltstängsel finns är att man röjer sidoområdena med god bredd så trafikanterna lättare kan se vad som uppehåller sig nära vägsträckningen.

Man brukar säga att största risken för att vilt rör sig över vägen är i skymning och gryning, men inte heller det är en garanti att förlita sig på.

Ett annat tips är att vara extra observant om väghållaren har satt upp en tillfällig älgvarningsskylt.

En sådan kan stå på vägkanten fäst vid en kon, och varnar för att det inträffat tillbud och att det just för tillfället kan befinna sig älgar i anslutning till vägen.

Mörkret är förrädiskt och vid regn och blöta vägbanor i bilens halvljus är djuren svårupptäckta. Då finns bara ett, sänk farten.

Andra tips är att ha väl rengjorda bilrutor och strålkastare.

Genom en skitig bilruta ser man näst intill ingenting när solen står lågt över horisonten.

Älgarna är dessutom under brunst nu vilket gör att de rör sig mycket fram och tillbaka, och att passera över vägar ingår i det rörelsemönstret.

Om nu ändå olyckan skulle vara framme så har trafikanten skyldighet att anmäla det till polisen och då samtidigt ge en så exakt platsposition som går.

Anmälningsplikt gäller för björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg och örn.

Viktigt är också att märka ut platsen och ange vilken form av märkning man satt upp så att dött djur kan hittas och eventuellt skadat som sprungit till skogs kan spåras.

Det har under senaste tiden inträffat en del olyckor med älg men lyckligtvis har det varit få personskador, och det noteras att det hittills jämföringsvis varit få olyckor med älg i Örebro län.

I en intervju i Nerikes Allehanda säger Göran Gunnarsson från jägareförbundet i länet att det idag finns färre älgar än nånsin i den södra delen av länet.

Vill man läsa mer om viltolyckor, åtgärder, ladda ner en app med information om var flest viltolyckor sker och varningar för detta kan man gå in på webbplatsen www.viltolycka.se