Nu väntar talmansstriden

Det var här, på dåvarande Hotell Kattegatt, som partierna 1971 gjorde upp om att talmannen skulle få en kraftigt utökad roll - och kungen sin roll lika stort minskad. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Riksdagsvalet är över. Nu väntar nästa fight – den om talmansstolen.Det var vid Torekovöverenskommelsen 1971 som talmannen fick en mycket stor makt i svensk politik.

Knappt har riksdagsvalet klingat av (beräknas vara färdigräknat den 19:e) förrän nästa strid väntar Den om talmansposten.

Urban Ahlin kommer att lämna talmansstolen. Frågan är vem som kommer efter?

Kutymen, att största partiet får stolen, kommer att ifrågasättas. När det sedan är dags för omröstning, så gör den nya (sannolika) mandatfördelningen att Socialdemokraterna får svårt att prenumerera på talmansposten.

Mycket talar för att både Alliansen och SD, från olika håll, vill se en debatt om talmansposten.

Varför är det här då så viktigt?

Jo, därför att det numera är upp till talmannen att göra sina rundor för att hitta ny och rätt regeringsbildare.

Och i det här otroligt tillspetsade politiska läget, så blir talmannnens roll extra viktig.

Det var i skånska Torekov som allt förändrades under fem varma sommardagar i augusti 1971.

Det blåste vänstervindar och hela monarkin var hotad. Olof Palme var pådrivare i det fallet.

Då samlades S + M + C + FP i Torekov för att lösa problemet, och om möjligt rädda kvar kungahuset.

Resultatet blev den så kallade Torekovkompromissen, eller Torekovöverenskommelsen, som nu tog ifrån kungen all makt – men lät monarkin vara kvar. Den fick dock ingen politisk makt, bara ceremoniell.

Därmed var det slut på kungens inflytande vid regeringsbildandet Det var det i praktiken redan långt före det, men nu var det definitivt över.

Istället blev talmannen rikets tyngste politiker. Det skulle bli talmannen som i fortsättningen lotsade fram nya regeringar, efter sina ”talmansrundor”.

När man bröt upp från Torekov den 20 augusti 1971 var man överens. 1974 togs det formella beslutet och nyordningen skrevs in i nya riksdagsordningen. Grundlagsberedningen hade gjort sitt.

Centerns Bertil Fiskesjö var en av de fyra politiker i grundlagsberedningen som var med i Torekov för 47 år sedan. Han har sagt om överenskommelsen:

”Den blev bra. Vi ansåg att vi hade räddat både monarkin och demokratin”.

En av de tre andra partiföreträdarna i Torekov var för övrigt socialdemokraten Valter Åman, som sedermera blev landshövding i Örebro län.

Även kronprinsessan Victoria har uttalat sig om överenskommelsen, och sagt:

”Jag ser det som beslöts där som något sunt, jag sluter upp bakom. Det är bra att bygga på”.

Räkna med att talmannen kommer att vara i mediafokus de närmaste veckorna.