12 procent upp för rut-avdrag

Många vill ha hjälp med hemstädningen. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Rut-avdragen är populäre än någonsin. Hittills i år har ruts omsättning ökat med 12 procent.

Hoppsan, vilken ökning för rut-avdrag. Från en redan hög nivå så har avdagen, hittills i år, ökat med 12 procent.

Det är hemstädning som går starkt medan de nya tjänsterna Flytt, It och Reparationer faktiskt har en svagt vikande trend.

Störst är ökningen på rut-avdrag i Jämtland. Hela 25 procent upp i år. Även Stockholm ökar mer än snittet – från en redan stor marknad.

Det är Skatteverket som statistiken baseras på.

I maj i år passerades en miljard kronor för första gången någonsin för en en enskild månad. Även i juli var omsättningen över miljarden. Dessutom var juli så stark månad att rut-avdragen ökade med 15 procent, sett över hela landet.

För vårt län så har ökningen hittills i år varit tio procent Alltså strax under rikssnittet. Vi talar om siffran 57-58 miljoner kronor.

I det spannet ligger faktiskt de flesta länen. Lägst ökning har rut i Kalmar län, med sex procent. Stockholm, Skåne och Västra Götaland är de mest intensiva ”rut-länen”.

De allra flesta arbetsuppgifterna inom rut hittar vi inom det traditionella området hemstädning. Där finns 75 procent av rut-marknaden, och procentsatsen tycks sakta öka.

Den 12-procentiga snittökningen i landet beräknas ha gjort att omkring 1200 nya tjänster tillkommit i rut-sektorn.