Nytt naturreservat invigt

Textstorlek:
HALLSBERG Den 11 juni beslutade kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun att inrätta Stocksätterskogens naturreservat. I förra veckan invigdes det. Det är en bit av Kårstahultskogen som har en fin livsmiljö för en lång rad arter, från svampar via insekter till träd. Området har använts för rekreation under lång tid, då gamla folkets park låg i dess södra ände. Stigar gör så att det går att ta sig genom området åt alla möjliga håll.