Nu är rökrutorna rökta

Snart så är den här rökrutan på USÖ också rökt. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Rökrutorna, rök­kurerna, på regionens sjukhus är på väg bort. Den vid ­Region Örebro läns administration, på Eklundavägen, är redan väck.

Nu går det undan. Rökrutorna, eller rökkurerna, är på väg bort från regionen.

Redan förra året tog regionstyrelsen ett beslut om att så skulle ske, och nu händer det saker.

Rökkuren vid Eklundavägen är redan rökt. Har fått ett nytt liv som redskapsbod. Sedan kommer turen till USÖ och därefter Karlskoga lasarett och sedan Lindesbergs lasarett.

Och redan sitter skyltar uppsatta vid ingångarna till sjukhus­områdena: En uppmaning att fimpa innan man går in.

Rökning anses vara huvudorsak till flera av våra vanligaste folksjukdomar. Därför har regionen satt upp målet om ett rökfritt län 2025.

Den nya tobakspolicyn inne­fattar inte snus.

Mats Larsson är överläkare på lungkliniken och drivande bakom rökavvänjningsenheten (det som heter tobakspreventionen).

På Länspostens fråga om hur man bäst ska kunna få ner rökningen, svarar han:

– Se till att cigaretter inte exponeras. Se om möjligt till att ungdomar inte kommer i kontakt med tobaken. Höj priset. Det har visat sig i exempelvis Norge, att prishöjning har en dämpande effekt på konsumtionen.

Men går det att nå målet 2025, trots att Region Örebro län nu går i spetsen som en bra förebild?

– Målet är inte bara en vacker vision. I princip är det fullt möjligt. Målet är att antalet männi­skor som använder tobak varje dag är maximalt fem procent av den vuxna befolkningen.

– Idag dör årligen 12 000 svenskar som en följd av rökningen.

Omsatt till vårt län skulle det motsvara en siffra på 300–400. Det är givetvis svårt att mäta ett snitt rakt av, men det ger ändå en fingervisning om vilken siffra vi hamnar på.

– Förslaget från norska läkarföreningen, att förbjuda rökning för alla födda efter år 2000 är ett förslag som på sikt skulle kunna minska antalet rökare.

– Men då krävs det att politiker vågar ta radikala beslut.

Om man arbetar inom vården och vill ta sig en rök, då får man göra det på lunchen, och omklädd till icke arbetskläder, utanför området.

De regionanställda som vill sluta röka erbjuds nu stöd med rökavvänjningsmedel för 1 500 kronor i månaden, under tre månader.

Enligt Mats Larsson är man inte ute efter att jaga rökare, utan i­stället att erbjuda hjälp och råd till de som vill sluta.

Och kanske, om det här faller väl ut, kommer även snuset att omfattas av de nya reglerna i framtiden. Men inte nu.