Många ville se kungaparet och lyssna på historia

Textstorlek:

Idag har det historiska symposiet med anledning av Bernadottes 200 år på tronen avhållits på Örebro slott. Sju föreläsare kunde höras i Rikssalen under hela dagen, och på eftermiddagen fick de drygt 200 åhörarna sällskap av självaste kungaparet.

Speciellt inbjudna gäster med historiskt intresse, från flera av stadens historiska föreningar, hade bänkat sig redan klockan 9.00. Landshövding Maria Larsson berömde också Bernadottesamfundets fina arbete med planeringen av denna dag.

Flera av samfundets medlemmar syntes förstås bland publiken, dess ordförande Einar Lyth, såg till att allt fungerade smärtfritt och skötte mellansnacket. Även Sällskapet Concordia var med och arrangerade, och där sågs ordförande Kjell Kallenberg vid mikrofonen.

Först ut var den mest långväga gästen, Vadim Roginskij, från Moskva. Han är professor i historia vid den ryska vetenskapsakademin. Han höll föredraget på en blandning mellan svenska och norska.

Efter föredraget berättade han för Länsposten att han faktiskt har en idé om att skriva en bok om Örebro, på ryska!

– Det är viktigt att skolbarnen i Ryssland får veta hur betydelsefull freden i Örebro 1812 var för det framtida Europa.

På förmiddagen handlade föredragen mest om åren innan Jean Baptiste Bernadotte blev kung, alltså 1810 – 1818. Det var viktiga år på många olika sätt och vi fick reda på hur älskad kungen även skulle bli i Norge. Inte först i början av unionen 1814, men han skulle vinna i popularitet.

Arrangörerna med föredragshållarna i spetsen var under lunchen inbjudna till landshövdingens residens och där serverades som sig bör Hjälmargös, Närkes landskapsrätt.

Efter lunch väntade symposiedeltagarna på kungaparets ankomst och blev under tiden underhållna av den utmärkta kören ”Kröningskvartetten”. Einar Lyth fick påannonsera flera extranummer eftersom kungaparet ännu inte var redo.

Men så gjorde de äntligen entré och fick lyssna på eftermiddagens tre avslutande föredragshållare. Bland annat på Peter Bernhardsson, fil dr och utbildningshistoriker från Uppsala.

Han inledde med en klassisk felsägning när han hoppades att man 2044 kunde hålla ett historisk symposium till minne av prins Oscars kröning, här i Uppsala, som han sade. När han menade Örebro

Skratt utbröt förstås bland publiken. Efter avslutningsord från Einar Lyth kunde besökarna fortsätta att mingla.

Länsposten passade på att fråga kungaparet hur dagen varit.

– Det var många intressanta föredrag och att sprida historien är väldigt viktigt, kanske ännu mer idag. Tidigare i sommar har vi besökt andra historiska utställningar, sade konung Carl XVI Gustaf.

För även i denna sal där vi befann oss fanns olika skärmar som belyste historien, plus flera böcker i ämnet, till försäljning. En samlingsbok om dagens symposium är under planering, som besökarna kunde anteckna sig för.