Lekpark för alla åldrar

Textstorlek:

En så kallad generationspark projekteras nu nedanför Lindesbergs församlingshem, mot Lindesjön. Den ska stå färdig i oktober, om nu inte de arkeologiska utgrävningarna drar ut på tiden.

Med generationspark menas att både barn och vuxna ska kunna leka tillsammans, bland annat att experimentera med både vatten och ljud.

När ska den stå färdig?

– Det hänger på vad Arkeologgruppen hittar, men annars räknar vi med i början av oktober, säger Irja Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg.

– Men officiell invigning blir inte förrän i maj nästa år, då i samband med Lindedagen. Vi har fått ekonomiskt stöd av Lindesbergs Rotaryklubb och av Linde Bergslags församling, fortsätter hon.

Generationsparken är ett led i ett stort projekt att göra miljön runt Lindesjön mer attraktiv.

– Det är många som frågar efter lekparker i anslutning till den vackra miljön vid sjön. Senast idag fick jag en fråga av några turister och jag önskade att denna park då hade stått färdig.

Parken kommer alltså ligga bara några meter från sjön.

Kan man tänka sig en kombination, med både lek och bad?

– Nja, här är det just inte så barnvänligt. Det är massa stenar på botten bland annat. Men längre bort finns badmöjligheter.

Så först lek och sedan bad för barnen.

Länsposten frågade arkeolog Erica Strengbom på Arkeologgruppen:

Nå, har ni hittat något intressant hittills?

– Inte så mycket ännu, men då har vi bara schacktat det översta lagret. För att komplettera utgrävningen ska vi göra två djupare titthål, och kanske vi hittar något mer då.

Hon visar upp dagens fynd som är en keramikskärva, en spik, en slaggbit och en kotand.

Kotand låter spännande, har det betat kor här?

– Förmodligen har det här funnits en avskrädeshög, till de gamla husen som stod där församlingshemmet nu står.

Innan Församlingshemmet Druvan uppfördes 1994 gjorde man en arkeologisk utgrävning och fann då gamla husgrunder från 1600-talet.

Då deltog inte Erica Strengbom.

– Men jag var med i Lindesberg tidigare i år, på tomten där gamla brandstation stått. Dock hittade vi inget av värde där.

Hon berättar vidare att bredvid församlingshemmet gjordes också en utgrävning för några år sedan och då hittades en smedja.

Den aktuella utgrävningen nedanför församlingshemmet är mer som ett rutinuppdrag för Erica, och det förväntas inte dyka upp något sensationellt. I så fall kommer det rapport på detta senare.

Stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher berättar och visar hur den nya lekparken kommer se ut.

– Eftersom det är en naturlig sluttning tänkte vi placera en rutschbana här. Det är lättillgängligt att nå den, även för funktionshindrade barn med rullstol. Och det kommer innebära en hisnande upplevelse att åka tre–fyra meter, för dessa annars orörliga barn.

Även andra attraktioner är anpassade så att alla ska kunna delta.

– Vi har beställt något vi kallar för en ”humsten”. Det är två hål i stenen, där både barn och vuxen ska kunna stoppa in huvudet och genom hummandet uppleva fantastiska ljudfrekvenser i kroppen.

Det kommer hur som helst se roligt ut när två personer försvinner med huvudet in i en sten. Men det får de bjuda på.

Arne berättar vidare om ett lekskepp, som är av Noaks Ark-modell. Detta religiösa inslag kommer därför anknyta något till församlingshemmets barnaktiviteter. Där kan barnen ana hur det gick till när bibelpersonen fraktade sina djur.

Ett lekhus har dessutom beställts, som kommer placeras på den stora gräsytan.

Arne visar upp en stor pump, som också kommer ingå i lekområdet.

Det är meningen att barnen ska kunna experimentera med vatten i rännor och vattenhjul, något de brukar gilla. Åtminstone i en viss ålder.

– Vi kommer ta vattnet från församlingshemmet. Anledningen till att vi inte tar det från sjön är att små barn kanske får för sig att också dricka vattnet, avslutar Arne Tschentscher.