Länsstyrelsen: Upplåt mark för bete

Det var då. Så här ser det tyvärr inte ut i år. Gröna betesmarker är sällsynta den här sommaren. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Nu går Länsstyrelsen ut och uppmanar alla markägare i vårt län: Upplåt mark för skörd och bete.

Torkar slår hårt mot jordbruket. Värmen och torkan har gjort att det råder akut foderbrist för betande djur.

Därför gör nu Länsstyrelsen den här akuta uppmaningen.

Vallskördarna har hittills i år minskat med 30-70 procent. Det krävs mycket vatten en tid framöver för att återväxten i betesmarker och på åkermarker ska komma igång igen.

Redan nu är många bönder tvungna att använda det foder som var tänkt till vintern.

Länsstyrelsens uppmaningar till markägare är bland annat dessa:

1. Utnyttja alla marker till bete och skörd.

2. Låt djuren beta även på skogsmarker.

3. Ha en god betesstrategi. Dela gärna av betena för att maximera återväxten.

4. Om man ser att naturreservat kan var lämpliga för bete – kontakta då Länsstyrelsen.

5. Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd.

6. Länsstyrelsen svarar gärna på frågor om dispenser för tillskottsutfordring och skörd på betesmarker och slåtterängar.