Centern vill se mer närproducerad mat

Centerpartiet vill se mer närproducerade livsmedel i den kommunala upphandlingen.
Textstorlek:

Centerpartiet går till val på att ställa högre krav på kommunalt upphandlad mat.
Landsbygden är en stor del av lösningen på klimatutmaningen, enligt partiets företrädare.

Redan i början på augusti så inföll det som kallas ”Earth Overshoot Day”, alltså den dag då vi förbrukat de resurser som egentligen skulle räcka hela året. Och den dagen förskjuts hela tiden åt fel håll.

Klimatutmaningarna är stora och i valrörelsen nu så lyfter Örebrocentern fram att landsbygden är en stor del av lösningen på utmaningarna.

– Den måste få förutsättningar att leva och moderniseras, säger kommunalrådet Per-Åke Sörman till Länsposten.

– Vi vill ställa krav på närproducerade råvaror när kommunen upphandlar mat.

Enligt Sörman vill man ta stora steg mot en hållbar kommun. Och det gör man genom att ställa krav på livscykelanalyser och ha höga uppföljningsbara miljö- och hållbarhetskrav.

Det ska gälla i all relevant kommunal upphandling.

– Vi vill dessutom förbättra den teknik som renar vattnet från läkemedelsrester och mikroplaster i kommunens reningsverk.

Sörman menar att det finns förutsättningar för att ställa om till ett hållbart resursutnyttjande.

– Men då måste vi fokusera på de beslut som ger de resultat vi vill se.

– Där ingår inte bara teknikutveckling utan även att utveckla lokalsamhället. Landsbygden är som sagt en stor del av lösningen.

– Och här i länet finns en väldigt bra bas med närproducerade livsmedel. Därför vill vi ställa högre krav på att dessa efterfrågas och utnyttjas när kommunen upphandlar.