Byrstaförslaget skrotas

Textstorlek:

Det hettade till under avsnittet framtid på utfrågningen av Kumlas samlade politiker under valkaféet i Åbytorp då förslaget om Byrsta som verksamhetsområde i översiktsplanen 2040 togs upp. Socialdemokraterna backar i frågan och kallade det en dålig idé.

Under onsdagskvällen hölls ett valkafé med en panelutfrågning av Kumlas politiker i Betania kyrkan i Åbytorp.

Socialdemokraterna i Kumla berättade där att de backar om ett förslag i översiktsplanen 2040 som ligger ute för samråd. I förslaget, som vi skrivit om flera gånger både i bilagan Svea Jord & Skog och här i Länsposten, var tanken att hundratals hektar åkermark vid Byrsta skulle bebyggas med bland annat industrier och logistikanläggningar.

– Vi socialdemokrater har backat då förslaget har väckt mycket starka reaktioner. Vi är skyldiga byrstaborna detta. Vi har blivit uppvaktade av de som bor och verkar i området. De har övertygat oss om att det blir inget verksamhetsområde på den tänkta platsen. De företag som verkar där bidrar aktivt till en hållbar tillväxt för vår region. Vi har vänt i frågan. Det var en dålig idé, sa Katarina Hansson (s), kommunstyrelsens ordförande i Kumla, i fikapausen.

Katarina Hansson var där som åhörare denna kväll. Hennes kollega Andreas Brorsson var representant för s under kvällens panel.

Det är ett område söder om Kumla, Via, som väckt mest debatt. Det är området nära brandstationen i Byrsta, som är Kumla kommuns mest produktiva åkermark. Flera jordbruksföretag såg sin framtid hotad. Oron bland de boende blev också stor. Nu verkar förslaget av allt att döma hamnat i papperskorgen.

Under panelsamtalet uppstod en del oklarhet om vad som nu finns kvar av ursprungsförslaget.

Enligt Katarina Hansson backar man från merparten av ursprungsförslaget medan viss mark i området närmare Via, ligger kvar, då det förslaget legat sedan åtta år tillbaka i översiktsplanen. Men eftersom förslaget också är återremitterat till kommunfullmäktige är det nog troligt att det blir fler förändringar innan översiktsplanen når sin slutgiltiga form.

Jan Engman (c) vill ta bort södra Via samt Byrsta ur planen. Carina Riberg (mp) fick applåder då hon sa att hon ser rött istället för grönt. Då det finns andra marker som lämpar sig mycket bättre för verksamhetsområden samt att Kumlas framtida livsmedelsförsörjning borde stå över översiktsplanen tillika RUS den regionala utvecklings strategin.

Publiken tillfrågades på slutet om de blivit klokare i vad de ska rösta på och ungefär hälften svarade ja.

Debatten kring översiktsplanen 2040 kom att dominera.

Valkaféet anordnades av Betania församling ihop med studietförbundet Bilda. Tanken var att tydliggöra för Åbytorpsborna i ett samtal med politikerna vart de står politiskt i olika frågor. Åhörarna fick med handuppräckning rösta fram kvällens viktigaste frågor samt skicka smsfrågor och lappar.

Kvällen avslutades med att pastor Erika Bergman i Betania kyrkan sa några ord samt gav en liten present till politikerna

– En liten gåva i form av ett ljus och ett salt. Ljuset för att sprida hopp i mörkret och saltet för att förhindra förruttnelsen i vårt samhälle, avslutade Erika Bergman.