Stor risk för frakturer

Textstorlek:

Benskörhet (osteoporos) blir allt vanligare, i det moderna samhället.
Osteoporosförbundet har räknat ut att det kostar vårt län 84 miljoner kronor, årligen, i sjukvårdskostnader.

Hälften av alla svenska kvinnor över 50 år kommer att drabbas av någon form av fraktur. Det kan vara en bruten handled, eller axel, till exempel.

Risken för fraktur är alltså högre än risken för bröst- eller äggstockscancer.

En delförklaring är vårt moderna levnadssätt där vi inte är i rörelse som forntidens människor. Skelettet blir skörare, och vi har inte ”lärt” oss att falla som våra förfäder.

Omkring 80.000 frakturer per år beror på benskörhet. Är det en höftfraktur är oddsen till och med dåliga. Var femte kvinna där dör inom ett år.

Nu går osteoporosförbundet ut och lyfter frågan. Där menar man att hälften av de som får en höftfraktur ofta haft en varning innan, exempelvis en bruten arm eller kotkompression.

De som har hög risk för frakturer måste utredas och erbjudas behandling, menar förbundet i sin kampanj.

”Ingen kvinna ska vara ovetande om att hon kan ha osteoporos” säger man i kampanjen.

Uppskattningsvis har en halv miljon svenskar benskörhet. Det orsakar runt 80.000 frakturer per år.

Totalkostnaden för samhället beräknas till 13 miljarder per år.

Nämnda förbund kräver nu att osteoporosskola ingår i behandling vid benskörhet.