Ja tack till bred överenskommelse om bostäder

En stor majoritet av de tillfrågade i en enkät vill se en bred politisk överenskommelse om bostäderna.
Textstorlek:

Centerpartiet är det parti vars väljare är mest angelägna om att få till stånd en bred bostadsöverenskommelse över blockgränserna.
Det visar Handelskammarens undersökning.

Skulle du vilja se en bred överenskommelse om bostäderna efter valet?

Den frågan har Handelskammaren, med bas i Stockholm, ställt i en undersökning.

Svaren blev nästan genomgående ja.

89 procent av de tillfrågade svarade ja på frågan.

Och mest positiva är Centerpartiets väljare, visade det sig. Nästan 96 procent av de i undersökningen som ska rösta på Centern, vill se en sådan här överenskommelse.

Miljöpartisterna är näst mest positiva. Därefter följer Liberalerna och Socialdemokraterna.

Minst positiva är Sverigedemokraterna. Där vill bara 79 procent se en överenskommelse.

Det här fick Handelskammarens näringspolitiska expert Daniella Waldfogel att göra ett skriftligt uttalande i samband med att undersökningen presenterades.

”Det är väldigt tydligt att det finns en efterfrågan på ett större omtag i bostadspolitiken”.

Bara elva procent av de tillfrågade vill alltså inte ha en sådan överenskommelse.

Man kan därmed dra slutsatsen att det finns en stark förväntan på att de politiska partierna sätter sig ner och ritar upp en plan för framtiden, är Handelskammarens analys.

Undersökningen gjordes i juni i år och ska spegla ett rikssnitt i ålder, kön och boenderegion.