Färre arbetslösa ungdomar

Textstorlek:
LAXÅ. Ungdomsarbetslösheten i Laxå ligger för närvarande på 11,2 procent, vilket gör att antalet arbetslösa ungdomar minskat med 6 procent. Även den totala arbetslösheten har förbättrats. Laxå ligger nu på 6,9 vilket är en minskning med 3,2 procent jämfört med samma tid 2017. Laxå ligger således under rikets 7,1 procent och även under länets snitt på 7,2.