Ökat intresse bland barn att delta i kyrkans verksamhet

Textstorlek:

Ledare i flera av kommunens församlingar upplever att intresset för att vara med i barnverksamheterna ökar.
När scouternas skyddshelgon, Sankt Georg, nyligen skulle firas kom runt 40 barn och deltog i de lättsamma tävlingarna.

Askersund-Hammars församling, Norrabergskyrkan och EFS-kyrkan i Askersund samt Lerbäck-Snavlunda pastorat är de fyra församlingar som samarbetar varje år och roterar i att uppmärksamma Sankt Georg, i Sverige även kallad Sankt Göran.

I år var det Lerbäck-Snavlundas tur att hålla i firandet som inleddes med ett kort teaterspel i kyrkan där barnen fick en uppdatering kring vem Sankt Göran var och hur han tog sig an den stora och hotfulla draken.

I Lerbäck finns barngruppen Skoj som på torsdagskvällarna samlar 10-20 barn i åldrarna 6-11 år.

– Det är ganska bra. Vi har en till antalet rejäl barngrupp här, konstaterar Johanna Jelmbark som jobbat i pastoratet som församlingspedagog i åtta år.

Hennes intryck är att mycket handlar om att skapa en bra relation och ett förtroende med barnens föräldrar. Det är via dem som barnens intresse för kyrkans aktiviteter växer.

– Jag upplever att vi också har en bra relation till skolorna. Bland annat med aktiviteter för förskoleklasser samt årskurs 1-2 kring de stora högtiderna påsk och jul. I klasserna 3-4 lär vi barnen mer om exempelvis alla helgons dag, berättar hon.

När det gäller arbetet med konfirmanderna så samarbetar Lerbäck med Askersund-Hammars församling.

– Konfirmandgruppen består egentligen av alla tonåringar i kommunen. I år har vi cirka 20 konfirmander och totalt sett har intresset för att konfirmera sig ökat, menar Johanna.

Karin Karlson jobbar med samma uppgift som Johanna men i Askersund-Hammars församling, och även hon märker ett ökat intresse för kyrkans barnarrangemang:

– Det har vuxit jättemycket. I åldrarna 7-11 år har vi 15 inskrivna barn och det fyller på varje vecka. Vi jobbar bland annat med kyrkoårets teman.

– Barnen berättar för sina kompisar vad vi gör och drar med sig dem till oss. Kul att det kommer fler och fler efter en tid då det inte varit så många med i grupperna, tillägger Karin Karlson.