Längs Rikstian med MC på 1920-talet

Textstorlek:

Det är intressant att se hur våra vägar har förändrats genom åren. Det här är norra infarten till Örebro, i Lillån.

Enligt texten på Stadsarkivets bilddatabas ska fotot vara från 1920-talet och visa en Kalle Karlsson på motorcykel. Någon fotograf är däremot inte angiven, men ytterligare en upplysning är att det står ”5 km till Örebro” på stolpen.

Vägavsnittet där fotografen stod på 1920-talet är fortfarande kvar, men skyltar talar om att det ej är genomfart. På den nya bilden skyms nedre delen av Hovsta kyrktorn av Lillåns tennishall, som breder ut sig på en höjd.

Till vänster syns en av de klubbstugor och omklädningsrum som hör till idrottsplatsen i Lillån. Längs med denna väg finns fortfarande ladugårdar, som minner om den lantliga tiden.

När Länsposten är där och tar den nya bilden finns Tony Carlson i närheten och mekar med sin bil.

Han berättar att ladugårdarna bakom oss ägs av Förlunda gård, som även äger stora markytor här i Lillån. Förstås värdefull mark den dagen som Örebro kommun vill bygga ihop Lillån med Hovsta.

– Kommunen arrenderar marken för Lillåns idrottsplats.

Förlunda är en släktgård som har drivits i flera generationer.

På den gamla bilden ser man ytterligare en gård i bakgrunden, vars lador fortfarande finns kvar.

Till höger om kyrkan låg ålderdomshemmet som byggdes 1776, men som nu är rivet. Där finns nu minneslunden.

– Vägen förbi kyrkan hette förr Kyrkvärdsvägen när det var Axbergs kommun. När sedan Örebro kommun tog över var man tvungen att ändra till Kyrkvägen, eftersom Kyrkvärdsvägen redan fanns i Almby, säger Tony.

Norra utfarten har blivit byggd i etapper. Före 1927 gick den genom Hagaby. År 1949 byggdes den nya Rikstian förbi krematoriet och Lillån.

Den gamla vägen går här intill och fortsätter förbi brandstationen i Lillån och Hovsta kyrka.

Delen mellan Förlunda och Hovstarondellen kom inte till förrän på 1960-talet.