Sökte utvandrare

Hans Norman, från Fjugesta, vars historiska arbete uppmärksammades redan 1968.

Textstorlek:

Hans Norman är en svensk professor emeritus i historia. Han har ägnat stor tid åt forskning om emigrationen till Nordamerika och var verksam vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet.

I dagarna fyller han 82 år och prydde Länspostens sistasida redan för 50 år sedan. Där beskrevs hans vurm och stora arbete om utvandringen på 1800-talet.

Vid Uppsala universitet hade han skrivit en licentiathandling om emigrationen från bygder med uppväxande industrier i Örebro län 1861-1905.

”Magister Norman befinner sig just nu i svenskbygderna i Amerika för att söka rätt på emigranter från våra bygder. Ett stipendium på 11.000 kronor har gjort denna Amerikavistelse möjlig för Hans Norman som har familjen med sig och färdas runt i mellanvästern i bil.”

Till hösten skulle arbetet vara slutfört och då skulle familjen Norman återvända till Sverige igen. Det var således en omfattande studie, som det fortfarande går att ta del av.

Det viktigaste källmaterialet hade varit i socknarnas kyrkoboksmaterial, med husförhörslängder och flyttningslängder. Männen var i majoritet bland utvandrarna.

”Kyrkböckerna berättar om att alla inte var så noga med utflyttningsbetyg utan bara reste sin väg.”

I vissa av anteckningarna kunde det bara stå ”Rymt till Amerika” eller ”Rymde i febr. 1868 från sin nygifta hustru. Supare och slagskämpe.”

Hans hade valt ut fyra områden i USA som han skulle undersöka speciellt grundligt, alla vid de så kallade svenskbygderna kring Minnesota.

Där också Wilhelm Moberg hade varit inför sin romansvit.