Här finns bästa diabetesteamet i Sverige

Adolfsbergs vårdcentral har landets bästa diabetesteam, baserat på fakta från Nationella Diabetesregistret.

Textstorlek:

Sveriges bästa diabetesteam finns på Adolfsbergs vårdcentral.
Upptagningsområdet innefattar även en hel del landsbygd.

Varje år delas en utmärkelse ut till den mottagning, eller vårdcentral, som under året bedrivit diabetesvård med mycket goda resultat.

Och baserat på förra årets statistik så blev det nu alltså Adolfsbergs vårdcentral.

Som grund för utmärkelsen ligger Nationella Diabetesregistrets nyckelindikator. Där kan man avläsa statistiken, och sedan delas priset ut vid Svensk Förening för Diabetologi. Det skedde vid deras årsmöte nyligen.

Tät uppföljning och diabetesronder är en del av framgångsreceptet vid vårdcentralen.

Diabetologiexperterna lyfter fram det arbetssätt som tilllämpas på Adolfsbergs vårdcentral.

Patienterna kan nå diabetesteamet på telefon eller via e-tjänsterna på 1177. Vid uppföljningar tas prover, mediciner justeras vid behov och dessutom kopplas läkare eller dietister snabbt på vid behov, enligt motiveringsbakgrunden, där det även står:

”Ett team med en vilja att ständigt förbättras och som uppvisat mycket goda resultat över tid. Engagemang, patientcentrerat arbetssätt och tydlig struktur i arbetet. Teamet är en god förebild för en allt bättre diabetesvård”.

Även om vårdcentralen ligger i Adolfsberg så ingår en hel del landsbygd i upptagningsområdet. Mosjö och Täby, till exempel.

Priset anses prestigefyllt. Arbetet utgår från Läkemedelsverkets riktlinjer för diabetesvård.