God kvalitet på universitetets forskning

Örebro universitets medicinska bibliotek är något av navet i den medicinska utbildningen som bedrivs vid Campus, intill USÖ.

Textstorlek:

Forskningen som bedrivs i samverkan mellan Örebro universitet och länets sjukvård håller god kvalitet.
Det fastslår Vetenskapsrådet i sin nya utvärdering.

För att ha koll på medlen som tilldelas forskningen, inom ramen för läkarutbildningen, så genomför Vetenskapsrådet kontinuerligt och långsiktigt en utvärdering av om de så kallade ALF-medlen hamnar rätt.

Nu har rapporten kommit och den slår fast att ”Forskningen vid Örebro universitet håller god kvalitet”. Ett gott betyg alltså.

Vetenskapsrådet ger grönt ljus också för den kliniska forskningens förutsättningar. Däremot har man tveksamheter till forskningens samhällsnytta.

Det man tittat på är åren 2012-2015. 35 miljoner kronor är summan som tilldelats Örebro universitet och Region Örebro län.

Då ska man betänka att de totala ALF-medlen är sex miljarder! Örebro universitet får alltså småsmulor, jämfört med de stora etablerade universiteten, främst Uppsala och Lund.

Vad gäller kritiken mot samhällsnyttan så menar Vetenskapsrådet att det saknas internationalisering i forskningen. Rådet vill även se ökad patientsamverkan vid forskningsplanering.

Med ALF-medlen har universitetet kunna bygga upp läkarutbildningen och ge forskningens framtida utveckling bra förutsättningar.

FOTNOT:

ALF är en förkortning för Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete vad gäller utbildning av läkare och medicinsk forskning.