En kursdag om åldrandet

Textstorlek:

Den tredje kursdagen i länet om åldrande genomfördes förra veckan i Bergslagskyrkan i Nora. Berit Carlström inledde dagen som innehöll många givande samtal om både problematik och glädje.

Berit representerade både Studieförbundet Bilda och Sankt Lukas Örebro, som var två organisationer som stod bakom arrangemanget. De övriga var Folkhälsa i norra Örebro län och Bergslagskyrkan Nora, där alltså kursdagen genomfördes.

– Det här är något som startade på hösten 2016 och då i Örebro. I november anordnades en liknande dag i Laxå och idag är alltså turen kommen till Nora, berättade Berit.

– Detta är meningen att fortsätta som en tradition och en ny dag planeras även till hösten. Plats är ännu inte bestämd, men förhoppningsvis kan vi vara i västra länet.

Antalet anmälda seniorer denna gång var 45 och de kunde börja den kostnadsfria dagen med kaffe, innan Berit inledde med sitt halvtimmeslånga anförande.

Hon talade bland annat om något hon kallade för ”ålderism”, alltså något med en negativ klang som liknar rasism och sexism. Berit vill jobba för att få bort den stereotypiska bilden av en äldre människa.

– Det behöver inte alltid vara en person som går med rullator och nedhasade strumpor. Men tyvärr är det så de äldre framställs, inte minst inom massmedia.

Susann Cederlund arbetar som folkhälsoutvecklare i Folkhälsoteamet i norra Örebro län. Äldrefrågor har kommit att bli hennes verksamhetsområde och på förmiddagen föreläste hon om hälsosamt åldrande.

– Vi har fått uppdrag av tre kommuner i norra länsdelen att göra en undersökning om vilka önskemål som finns bland äldre, som ska användas som underlag för att kommunerna ska kunna tillgodose behoven. Ljusnarsberg hade däremot redan gjort en egen undersökning.

Susann inledde sitt framförande med att definiera hälsosamt åldrande enligt Folkhälsomyndigheten: ”En process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet”.

Efter intagen lunch fortsattes dagen med gruppsamtal, anförda av Berit Carlström. Sju ämnen ventilerades 1) Mitt liv idag 2) När jobbet tar slut 3) Att bli ensam 4) Att behöva flytta 5) När kroppen sviker 6) Livsglädje 7) Livslust.

– De här samtalen har visat sig vara populära och viktiga för deltagarna. Det saknas sådana här mötesplatser där man kan bilda diskussionsgrupper för äldre.

Men till hösten blir det ändå nya seniorsamtal, troligtvis i västra länet.