Lerbäcks- och Askerunds röda korskretsar slogs samman

Textstorlek:

Askersunds Röda korskrets har tvingats att lägga ner som egen krets men verksamheten fortsätter genom ett samgående med kretsen i Lerbäck.
Den enkla förklaringen är att allt färre medborgare ställer upp och åtar sig ideella förtroendeuppdrag i föreningslivet.

Att ideellt ta en post i en styrelse, och på så vis medverka i civilsamhällets viktiga roll som aktivitetsskapare genom att hålla igång en levande föreningsrörelse blir allt svagare.

Många av folkrörelsernas föreningar vittnar om svårigheterna och inte sällan står föreningar utan ordförande och med vakanta styrelseposter.

Röda Korset, Askersundskretsen, är ett av exemplen där det till slut ändade med att man nyligen upplöste kretsen, men räddade fortsatt verksamhet genom en sammanslagning med Lerbäcks Röda korskrets.

I Röda korsets stadgar understryks att för att få vara en krets måste man ha en ordförande, och det var där valberedaren i Askersundskretsen, Ingvar Sandström, gick bet efter idogt jagande av en ny ordförande efter Margareta Sandström.

– Jag har suttit i valberedningen under flera år och det har blivit allt svårare att fylla upp vakanta platser till styrelsen. När det nu inte gick att få tag på en ordförande blev jag tvungen att kontakta regionsrådet.

– Jag fick då rådet att lägga ner kretsen och att gå samman med kretsen i Lerbäck, det är där vi är nu, förklarade Ingvar.

Efter kontakt med kretsen i Lerbäck startades positiva diskussioner om ett samgående.

Valberedare Sandströms uppdrag blev att verka för att ta fram ledamöter från Askersund inför bildandet av en ny gemensam styrelse med Lerbäck.

– Jag hade tur att jag lyckades få tag i fyra personer att nominera till nya styrelsen, konstaterade han.

I förra veckan samlades båda kretsarna i Perolofsgården för enskilda kretsstämmor och efter det avverkades en gemensam stämma och sammanslagningen protokollfördes.

För Askersundsmedlemmarnas del hölls en ”historisk” stämma, om än negativ.

Kretsen bildades redan 1904, år 2004 hölls 100-års jubileum och såldes har den varit verksam i cirka 113 år.

År 2017 blev alltså kretsens sista år, men som ändå vittnade om en bred verksamhet där bland annat andrahandsbutiken, Mötesplats Kupan, som för övrigt fortsatt kommer att drivas som tidigare, varit en besöksmagnet med i snitt, utslaget på hela året, lockat 200 besökare per dag.

Kretsen har medverkat i en rad av lokala aktiviteter där lotterier, kupanförsäljning och andra insamlingar har möjliggjort att man under förra året kunde fördela 172 658 kronor till aktuella hjälp- och biståndsinsatser.

– Vi vill ha alla aktiviteter kvar och att de ska skötas av medlemmar som kommer att ingå i Askersunds Röda korsgrupp, förklarade Margareta Sandström på kretsstämman.

Eftersom kretsen går i graven genomfördes förstås inga val och mötet avslutades med beslutet om kretsens upphörande.

– Då ber jag att få avsluta vår sista kretsstämma med detta historiska beslut, sade kretsens sista ordförande, Margareta Sandström.

Alla medlemmar överförs nu med automatik till den nybildade kretsen.

Därefter samlades båda kretsarnas närvarande representanter till det gemensamma mötet där det togs beslut om sammanslagningen och att den nya kretsens namn ska vara, Askersund-Lerbäckskretsen.

Till den nybildade kretsens ordförande valdes Irma Sandgren, som tidigare var Lerbäckskretsens ordförande. De övriga styrelseposterna fördelades med fyra personer från varje krets.

Från Lerbäck valdes Sonja Cederlöf, Ulla Neander, Anna-Lena Andersson och Erik-Johan Hjelm.

Askersunds ledamöter är Eva Forss, Kerstin Svärd, Anita Carlsson och Ingvar Sandström.

– Jag tror det blir en vitamininjektion även för vår krets och vi har redan sedan tidigare ett bra och positivt samarbete med Askersund, menade Irma Sandgren.

Hon konstaterade också rekryteringsproblem, att människor idag inte gärna vill binda upp sig på uppdrag under en mandatperiod, men att man däremot istället hjälper till med punktinsatser.

– Det är en utmaning att få med yngre personer i verksamheten. I Lerbäckskretsen har vi jobbat mycket med det och faktiskt fått in några yngre, konstaterade hon.

Inför sammanslagningen hade Askersundskretsen 100 medlemmar och Lerbäckskretsen lite drygt 100.

Historiskt sett har Askersunds kommun tidigare haft fyra aktiva Röda korskretsar.

Nu efter sammanslagningen återstår en i kommunen.

– År 1965 fanns det 2600 kretsar i landet, idag är 800 kvar.

– Tur ändå att vi kan samla våra krafter så det finns en krets kvar här, sade Margareta Sandström under kretsstämman.