Reseberättelser i kyrkan

Textstorlek:
LJUSNARSBERG. På tisdag den 3 april kl 19.00 berättar Jan Hedberg om sina resor till Nepal och till Sydafrika. Det är två biståndsprojekt som Ljusnarsbergs församling stöder; Tansensjukhuset i Nepal och projektet ”Mentormammor” i Sydafrika. Det sker i Ljusnarsbergs kyrka, med fri entré. Frivilliga gåvor tas upp till de båda projekten.