Länet minskar i norr men ökar i söder

Textstorlek:

Befolkningsmässigt växer länet västerut, minskar norrut, växer söderut.
– Vi har en levande landsbygd, säger Wendla Thorstensson, kommunalråd i Lekeberg, den kommun här som procentuellt växer mest.

Befolkningssiffrorna för 2017, som kom för ett par veckor sedan, visar på några trender vad gäller tillväxt eller minskning av befolkningen, sedd i lite större områden.

Om man tänker sig Örebro som navet i länet och delar in resten av länet i norr, väster och söder, så får man följande siffror.

I norr minskade befolkningen med 142 personer.

I väster ökade den med 166 personer.

I söder ökade den med 282 personer.

I begreppet norr räknar vi in kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora. Där visade bara Nora upp plussiffror.

Till väster räknar vi kommunerna Karlskoga, Degerfors och Lekeberg. Trots Karlskogas minskning så växer länet västerut, befolkningsmässigt. Plus 166 personer.

Om vi räknar in Kumla och Hallsberg i samma sydliga grupp som Laxå och Askersund så växer länet söderut. Plus 282.

Även om vi räknar bort Kumla, som ligger mera centralt i länet, så får vid ett plus, eftersom Hallsberg växte så kraftigt, plus 283, på grund av stor inflyttning.

En som gläds åt de fina siffrorna är kommunalrådet Wendla Thorstensson (Centern) i Lekeberg.

Det är den kommun som befolkningsmässigt växte mest, procentuellt, förra året. Dessutom ligger man på 26:e plats när Svenskt Näringsliv rankar näringslivsklimatet. Lekeberg är känt som lite av lokalsamhällets ideal.

Men ändå: vad beror framgången på, Wendla Thorstensson?

– Ja, vi sticker ut. Vi är faktiskt sjunde bästa kommun i landet när det gäller procentuell befolkningsutveckling.

– Otroligt roligt och det tyder på att det är attraktivt att bo i Lekeberg. Vi har som mål att det ska vara enkelt att bo och verka här. Vi har en hög kvalitet inom våra verksamheter och det finns god grundservice, som mataffärer, mackar, bygghandlar, apotek, systembolag… Ett aktivt civilsamhälle bidrar.

– Viktigt också att vi har en levande landsbygd. Runt hälften av kommuninvånarna bor på landsbygden (tätortsgrad 51 procent).

Många kommuner ökade tack vare migrationsnetto. Men här märks Lekeberg bland vinnarna vad gäller positivt inrikes flyttnetto. Hit flyttade 559 personer från andra delar av Sverige 2017.