Till hjälp för minnet

Textstorlek:

Ängens minnesmottagning drivs i samverkan mellan Region Örebro län och Örebro kommun men har ändå hela länet som upptagningsområde.

– Just den formen av delat ansvar är vi unika med i landet, säger anhörigkonsulent Marina Hahne.

Det var för sju år sedan, 2011, som minnesmottagningen startade med placering på Ängens vårdcentral på Ladugårdsängen i Örebro.

– Vi ska ses som ett komplement till de ordinarie vårdcentralerna. Har man en bra kontakt där söker man dit först, de gör samma utredning som vi gör här, förklarar Marina Hahne.

På ängen jobbar de i ett team, en kvartett med bred kompetens som tar sig an patienten och vid behov dennes anhöriga.

I teamet ingår läkare, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, en arbetsterapeut och anhörigkonsulenten.

I snitt, sedan starten 2011, har runt 200 personer per år sökt till minnesmottagningen och totalt är man nu uppe i 1300 patienter som fått hjälp på olika sätt.

– Många söker på nätet och hittar oss där, och då kan de ringa direkt hit utan remiss. Men för att söka till oss ska man ha upplevt en minnesförändring som varat i minst sex månader, berättar Marina.

Gränsdragningen mellan normal glömska eller onormal glömska kan förstås vara svårt för gemene man eller anhörig att avgöra.

Det är normalt att minnesförmågan avtar när man exempelvis har mycket att göra eller känner sig stressad. men även vid depression.

– Vanligast är nog att patienten själv ringer och har frågor kring sin glömska. Ringer en anhörig måste vi ha patientens samtycke för att gå vidare, förklarar Birgitta Esplund Lilja, specialistsjuksköterska inom vård av äldre.

Problem med minnesstörningar är heller inte alltid åldersrelaterat.

– Det är många yrkesverksamma i medelåldern, mitt i livet, som kommer till oss, konstaterar Birgitta.

Enligt teamet består en annan grupp av personer som nyss gått i pension.

– Man varvar ner och tycker sig inte längre ha förmågan att som tidigare hålla många bollar i luften. Man tycker man ska klara sådant som man gjorde för tio år sedan, säger Birgitta.

– Man upplever sig ha blivit långsammare ibåde tanke och handling och funderar kring detta, tillägger Marina.

Medelåldern för dem som söker ligger tunt 72-73 år, alltså inte enbart i de högsta åldrarna.

Teamet påpekar vikten av att söka hjälp tidigt när man oroas över en ”onormal glömska”, och om den över tid varat i mer än ett halvår.

– Det är vanligare med andra orsaker än demenssjukdom, och därför ska man söka i god tid. Mycket av det här är behandlingsbart, konstaterar Marina.

Signaler kan vara att man känner svårigheter att klara av praktiska saker.

– Alltså sådant som bli problem i vardagen. Att planera matinköp, att betala räkningar med mera, förklarar arbetsterapeuten Afat Sharify.

På mottagningen startar utredningen, om en sådan är aktuell, genom samtal med sjuksköterskan, arbtaterapeut eller anhörigkonsulent.

Ett steg till vidare behandling är att försöka ta reda på om det finns bakomliggande orsaker.

– När man kommer till oss pratar vi alltid om orsakerna bakom minnesproblemen, säger Marina.

Vid behov görs sedan vägledande kognitiva tester, ocvh det kan även bli aktuellt med vissa provtagningar.

Resultatet av testerna presenteras sedan för läkaren som gör en bedömning om eventuella vidare åtgärder.

– Ibland kan det vara så att patienten inte har insikt om sitt problem och då är det viktigt att anhöriga finns med, påpekar Marina.

Under utredningen kan det även visa sig att det finns andra behov i individens liv som måste tillgodoses.

Det kan bland annat handla om aktivering i det sociala livet eller hjälp i hemmet.

Utifrån att hämta in mycket information kan man lotsa vidare till rätt person och vilka hjälpmedel som finns att ta till.

– Vi ser till hela personen. Helheten är väldigt viktig för oss i vår utredning, menar Afat.

Det har visat sig att fysisk aktivitet och socialt umgänge är viktigt för att hålla minnet igång, konstaterar Afat.

– Att bryta ensamheten och vara aktiv i samhället kan skjuta fram eventuella minnesproblem i tid, säger Marina.

Kosthållningen är en annan viktig ingrediens, att äta rätt och att hålla mattider för att även kroppen ska må bra.

– Det finns mycket att göra, och inte enbart luta sig mot ordinerad medicinering.

Minnesmottagningen har hela länet som upptagningsområde, och målet är att öka möjligheten till en tidig upptäckt av demenssjukdomar.