Fattigpensionär kan få dryg tusenlapp mer

Textstorlek:

Pensionsgruppens egen utredning föreslår att garantipensionen höjs liksom taket för bostadstillägget. Det ska kunna ge upp till 1 300 kronor i månaden för pensionärer som har det sämst ställt, enligt ett pressmeddelande från regeringen. Pensionsgruppen,

Pensionsgruppen, där sex av riksdagens partier samarbetar, uppdrog för ett år sedan åt en utredning att ta fram förslag som skulle stärka pensionerna för dem med lägst pension. Det handlade om det som kallas garantipension, äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg.

I det slutförslag som nu lämnas till pensionsgruppen läggs en rad förslag som ska bilda bas för pensionsgruppens fortsatta arbete.

Garantipensionen föreslås ökas med 200 kronor i månaden och därutöver ska de gå att gå ytterligare ett behovsprövat tillägg på upp till 700 kronor för ensamstående och 200 för sammanboende.

Bostadstilläggets tak höjs från 5 600 kronor i månaden till 7 000 kronor.

 

TT