Åtta kommuner går All in

Textstorlek:

Åtta kommuner ligger i startgroparna för ett nytt arbetsmarknadsprojekt, som kallas All in. Kommunerna är Hällefors, Kumla, Nora, Hallsberg, Degerfors, Karlskoga, Ljusnarsberg och Lindesberg. Företrädare för den sistnämnda kommunen informerade om projektet.

Det rör sig om ett tvåårigt EU-projekt, som kostar 50 miljoner kronor. Som mål har man att lotsa in människor på arbetsmarknaden, personer som vanligtvis har det svårare att hitta sysselsättning.

Flera av de uppräknade kommunerna har sedan flera år en mängd nyanlända och det här är en stor chans bland annat för denna grupp av människor.

Två anställda i varje kommun kommer jobba med det här projektet, som nu gått in i genomförandefasen på två år.

Den hade föregåtts av en analys och planering under ett halvår. Avslutningsfasen blir från mars till och med maj 2020, så egentligen är den totala projekttiden nästan tre år.

– Vi är glada och tacksamma för chansen till ett sådant här större projekt, där vi också hoppas kunna hitta lösningar och nya metoder på de arbetsmarknadsproblem som nu finns, påtalade Kenneth Niklasson, aktivitetsledare för projekt All in.

Målgruppen är nyanlända som inte deltar i eller fullföljer etableringsprogrammet. Särskilt efter lagändringen i etableringen som nyligen trätt i kraft. Dessutom nyanlända som inte deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Maximalt 648 personer ska delta i projektets aktiviteter i de åtta kommunerna, där minst hälften ska vara kvinnor. Målet är att 390 av de 648 personerna ska ut i arbete.

– Det är en mix av länder som de nyanlända kommer ifrån, sade Kenneth Niklasson.

Men gruppen yngre somaliska kvinnor utgör ändå en större del som projektet kommer vända sig till. Inom vård- och välfärdssektorn kommer det finnas mycket behov i framtiden.

– Trots en högkonjunktur har vi många som står långt från arbetsmarknaden och en grupp är kvinnorna, betonade Emil Chandorkar.

– Jag hoppas mycket på det här projektet, och samarbete över kommungränserna är alltid bra, sade Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg.

Hällefors kommun är projektägare, där alltså Örebro, Lekeberg, Laxå och Askersunds kommuner saknas.

Lekeberg har inte samma höga antal av nyanlända och i de övriga kommunerna kan det finnas andra lösningar på problemen.