36 av 100 väljer att åka tåg av miljöskäl

På den av SJ beställda undersökningen svarar 17 av 100 att de uppskattar att kunna arbeta ombord på tåget.

Textstorlek:

36 procent av resenärerna i Bergslagen väljer tåget av miljöskäl. Detta enligt en Sifoundersökning, beställd av Statens Järnvägar.

Varför väljer de som bor i Bergslagen tåget framför andra färdmedel? Den frågan har Sifo ställt till ungefär 1500 personer.

Svaren blev de här:

52 procent tar tåget för att det är bekvämt.

36 procent tar tåget för att det är miljövänligt.

Sedan kommer i fallande skala skälen: nära till stationen, möjlighet att arbeta ombord, prisvärt, kort restid från dörr till dörr, säkert, mysigt och möjlighet att äta ombord.

Till gruppen resenärer i Bergslagen räknas, enligt den här undersökningen, i stort sett hela Örebro län. Alltså inte bara de norra länsdelarna.

Undersökarna har även frågat vart folk planerar att resa den närmaste tiden.

55 procent svarade då att de inte ska göra det alls. 19 procent av de tillfrågade ska resa inom landet, och lika många utomlands. Resterande sju procent reser både inom- och utomlands.

Nu i vinter och tidig vår så går 35 procent av nöjesresorna till skidorter, där Sälen ligger i topp. Men tågresor till Åre står för ett tioprocentigt uppsving.

Var tredje resa går till släkt och vänner. 27 av 100 tillfrågade uppger att de reser för att få mer kvalitetstid med familjen eller partnern.

Bara 12 av 100 reser för att få naturupplevelser och 6 av 100 gör det för att koppla av efter en intensiv arbetsperiod.