Vision om samverkan

Textstorlek:

Bygdeföreningar med olika former av inriktning är en viktig del i kommunens utveckling och för att varje hörn inom kommunkartan ska kännas ”levande”.

Eldsjälar och idéer saknas inte, det kunde kommunföreträdarna ta del av under en byarådsträff i förra veckan.

Mötet var initierat av den nytillträdde kulrurchefen Tomas Dahlberg som så att säga ville ha ”mer kött på benen” av vad som finns i eldsjälsleden ute i bygderna.

Samtidigt presenterades den nya skriften som ska ge en bild av Laxå och dess framtidsvisioner, framtagen av kommunen.

Ledorden som man ska jobba utifrån är enligt texten, positiv attityd, framåtanda, respektfull och lyhörd.

– I det arbetet gäller det att få med kommunens alla kanter på besökskartan.

Tomas Dahlberg tillträdde vid årsskiftet som ny kulturchef med ett brett arbetsområde på sin agenda, varav kulturen är en bit.

– Redan nu ser jag ett spännande uppdrag och en kommun med så många engagerade. Det händer mycket positivt i Laxå kommun, konstaterade han.

Tomas Dahlberg håller just nu på med en kartläggning över vad som händer och hur man gemensamt skulle kunna arbeta med kulturlivet.

– Det är mycket av att bolla tankar och idéer och då inte minst med er som är verksamma ute på orterna, lät han hälsa till de föreningsaktiva som kom till byarådsmötet.

Efter en presentationsrunda ventilerades samverkanstankar, att hjälpas åt att marknadsföra varandras verksamheter och då inte minst att turistbyrån vid förfrågningar vidareförmedlar arrangemang och aktörers verksamheter ut till besökare i kommunen.

Näringslivsstrategen Hans Traav meddelade en fortsättning av utvecklingsgrupper där yngre och nyinflyttade, utan koppling till byalagen, kan ge synpunkter på bygdens utveckling inför framtiden.

– Grupper har redan startats i Finnerödja och Hasselfors. I april är turen kommen till Tived och i höst räknar vi med att starta upp i Röfors, berättade Traav som också konstaterade att det finns ovanligt gott om eldsjälar och goda entreprenörer i kommunen.

Även kommunikationen med tåg möjliggör att man lätt kan färdas både till och från Laxå.

– Det tredje starka kortet är Tiveden och det är ju på det sättet vi marknadsför oss. Utropandet av Laxå som ekoturismområde omfattar hela kommunen och är vår plattform, menade Traav.

Förre kommunchefen Ronny Johansson har nu fått uppdraget att samordna och stärka evenemang runt om i kommunen. En kommunens samverkanstanke aktualiseras, och Ronny har en del idéer han tänker jobba vidare på:

– Vi har pratat om en sommarfest, en kommunfest där alla deltar som en kraftsamling för att visa vad som finns, förklarar Ronny.

– Det kan handla om att förstärka bygdens redan stora evenemang, och lägga sommarfesten där, tillägger han.

Premiären i december för en julmarknad i Laxå föll väl ut och besöktes av många tillresta från andra orter i kommunen.

– Julmarknaden kanske inte alltid ska ligga i Laxå, den kan, liksom andra evenemang, flyttas ut till andra platser, funderade han.

I den tidigare nämnda nyutkomna skriften nämns förstås inte enbart kulturen. Där finns även korta avsnitt som berättar om skolan, näringslivet, boendet, pendlingen, äldreomsorgen, ekonomin och Laxåandan.

Målområden som nämns och beskriver det viktiga i kommunens strävan att nå den framtagna visionen.