Nu ska du beställa landsbygdsbussen

Textstorlek:

Hur blir det i framtiden? Kommer det nya systemet med direktanrop att göra det lättare att åka kollektivt på landsbygden?
– Ja, säger Mats Gunnarsson, ansvarigt regionråd till Länsposten.

Kollektivtrafiken måste hela tiden utvecklas. Vi kommer att införa en ny typ av anropsstyrd närtrafik på landsbygden. Avsikten är att dra igång försöksverksamheten under 2018. Och inom två år ska den finnas i hela länet.

Det var budskapet från regionrådet Mats Gunnarsson (MP) i höstas.

– Den trafiken går bara då någon behöver den, och kan samordnas ibland med sjukresor och färdtjänst som redan kör till adresser på landsbygden
Hur långt har det här kommit idag? Vi ställer frågan till Mats Gunnarsson.
– Vi jobbar på för fullt. Vi hoppas kunna ta tag i frågan ordentligt i mars, och sedan komma igång med försöksverksamheten i sommar.
– Men jag har inte sett allt material från förvaltningen, så jag/vi måste jobba en hel del med det innan vi kan köra igång. Men det ser positivt ut så här långt.
I vilka delar av länet kan man förvänta sig de första försöken?

– Både i norra och södra länsdelen. Vi hade faktiskt för ett par år sedan ett mindre test i Askersund, och nu vill de prova igen, i större skala. Nora har också visat framfötterna och vill gärna prova. Så där kanske vi börjar köra.

Hur har responsen varit?

– Jag har mött många som tycker det är en bra idé, och att vi måste gå vidare med den. Det här rör folk på landsbygden som bor långt från stråken, en grupp som hamnat lite mellan stolarna. De ska nu lättare kunna nås av kollektivtrafiken.

Dessutom planerar Region Örebro län så kallat nattstopp för bussar. Start i sommar. Det innebär att den som reser på sena kvällar och nätter har möjlighet att stiga av bussen mellan två hållplatser. Än så länge rör det bara Örebro.

Nattstoppet gäller för den som reser ensam mellan klockan 21.00 och 04.00. Bussen stannar bara längs linjesträckningen, och föraren avgör om det är lämpligt att stanna.

Mats Gunnarsson till Länsposten:
– Det känns mycket bra. Det har prövats i Kalmar och Kronobergs län med framgång. Resenärer är mycket nöjda och uttrycker sig positivt.
– Inte minst är det här en trygghet för kvinnor som reser ensamma med buss. Alltså en jämställdhetsfråga.