Näst snabbaste utryckningarna

Textstorlek:

Ambulansen i vårt län är snabbt på plats vid livshotade tillstånd.

Näst snabbast i landet, visar färsk statistik.

Näst snabbaste ambulansutryckningarna i landet.

Det är vad vårt län kan glädja sig åt, nu när färsk statistik från det gångna ”ambulansåret” presenteras.

Det tar i genomsnitt strax under 12 minuter från det att telefonsamtalet kommer in till SOS Alarm, till det att en ambulans når fram.

Tiden avser endast de prioriterade akutlarmen. Det vill säga prio ett- fall med akut linvshotande symptom eller olycksfall.

Det är bara i Östergötland som ambulansen är något snabbare på plats.

Tittar vi över hela landet så är snittiden för motsvarande utryckningar drygt 13 minuter.

Thomas Carnell är ambulansansvarig på USÖ, och säger till Länsposten:

– Vi ryckte ut i ungefär samma omfattning som året innan. Totalt lite under 31000 utryckningar.

– Glädjande att vi kan komma ut till patienterna så fort som vi gör. Ett snabbt omhändertagande ökar ju chansen till överlevnad.

Haken är Lekebergs kommun, där invånarna anser sig få vänta lite för länge på ambulansen. Statistiken visar också att det är så. Men det kommer att rättas till när nya ambulansstationen vid Berglunda blir klar. Året är 2020.

Det finns 16 aktiva ambulanser i länet.

På sikt kommer det även att finnas ett par utbildningsambulanser vid Berglunda. Plus två fasta.