”Långsiktighet gäller”

Textstorlek:

Regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism lyfter fram Örebro som ett föredöme.
– Absolut. Här samarbetar man.

Hon heter Anna Carlstedt och tillsattes av regeringen för att värna demokratin och samordna arbetet mot våldsbejakande extremism.

Till Länsposten säger hon:

– Örebro är ett föredöme här, absolut.

– I Örebro har man förstått betydelsen av ordet samarbete.

Hon lyfter fram det samarbete som idag sker mellan polisen, socialtjänsten, politiken, civilsamhället…

– Andra län tittar på Örebro och tar efter. Exempelvis Värmland och Dalarna.

– Recepten som flera andra saknar är egentligen rätt självklara: samarbete, tillit, samtal, Man ska jobba som i Örebro (läs: Vivalla). Jag lyfter gärna fram Örebro här. Ska man jobba på ett bra sätt så ska man göra det som i Örebros fall.

Det kan vara så enkelt, menar hon, att om tjänstemän i Karlskoga har en bra idé, så kan de tipsa kollegor i Degerfors om hur de jobbar. Detta som ett exempel.

Det handlar om både förebyggande arbete och brottsbekämpande. Det handlar även om att skapa breda relationer.

– Här ser jag, nationellt, hur Svenska kyrkan, Röda korset, studieförbund, trossamfund och idrotten skapar kontakter i utsatta områden. Att jobba nära föreningslivet ger breda kontaktytor.

– De kontakterna kan vara vägen in i samhället för de nyanlända, innan de tar nästa steg, som är lite svårare, att närma sig myndigheterna.

Fredrik Malm har fått uppmärksamhet för sitt arbete som områdespolis i Vivalla:

– Vi är en del av en global värld. Så här ser det ut, det är verkligheten vi har att jobba i. Och då gäller det att insatserna vi gör inte får bli en fluga, som försvinner efter ett tag, och man ständigt måste börja om.

– Det är långsiktighet som gäller. Inget annat. Tålmodigt och långsiktigt arbete.

– Vi som jobbar ute på fältet ska känna oss trygga i långsiktig samverkan.  Nu jobbar vi hårt med att hitta en nationell samverkansplan för de här svåra frågorna.

Han får medhåll av kommunens brottsförebyggare, Patrik Wallin.

– Superviktigt att samhället är närvarande i våra bostadsområden. Vi har en bra samverkan inom kommunen, och det menar jag är framgångsreceptet.

Anna Carlstedt igen:

– Vad gör kommunerna när en skola börjar få in extremism? Då är det viktigt att de aktörer som behöver vara inblandade som motkrafter, finns nära till hands.

Nu från nyåret har Brottsförebyggande rådet tagit över de här frågorna, som kommer att ligga under justitiedepartementet.

– Det kommer att bli bra, tror jag, säger Anna Carlstedt, på väg till sin forskningstjänst på Ersta-Sköndal högskola.