Friska kulturmiljöpengar till länet

1,2 miljoner kronor ska användas för reparation av dammar i kulturreservatet Pershyttans bergsmansby.
Textstorlek:

Riksantikvarieämbetet ger i år ett högre anslag till Länsstyrelsen att fördela till kulturmiljövård i länet.
11,5 miljoner vilket är en ökning med 2,5 miljoner jämfört med förra året.
En av de större satsningarna blir reparation av dammar i kulturreservatet Pershyttan.

Riksantivariembetet hade, totalt över hela riket, att fördela 263 miljoner kronor som regeringen avsatt till åtgärder för kulturmiljövård.

Det är en ökning från förra året med 28 miljoner.

Positivt för Örebro län är förstås att anslaget blir hela 11,5 miljoner, en ökning från förra tilldelningen med 2,5 miljoner kronor.

– Det här är ett glädjande besked. Det är den första rejäla ökningen på över 20 år och en välbehövlig förstärkning, konstaterar Jonas Jansson, antikvarie på länsstyrelsen.

I den summa som Örebro fått ingår 1,2 miljoner i extra tilldelening för de nödvändiga reparationerna av damamrna i kulturreservatet Pershyttans bergsmansby.

Dessutom blir det extra pengar till byggnadsvårdssatsningar vid Bystad. Brevens Bruk samt Stripa gruva.

– I övrigt är inte fördelningen klar i detalj. Vi har ansökningar och andra angelägna behov som uppgår till över 20 miljoner. Vi har därför ett tufft prioriteringsarbete framför oss. Höjningen av länets tilldelning är därför extra välkommet. Det gör prioriteringsarbetet lite lättare, konstaterar Jonas Jansson.

De tilldelade medlen skall användas till vård, information och tillgänglighetsanpassning gällande värdefulla kulturmiljöer i länet.

En del ska även satsas på att ta fram behövligt kunskapsunderlag för att skydda och tillvarata kulturmiljöer i samhällsplaneringen.

Projektområden i länet som kommer att tilldelas pengar under 2018 är bland annat inom byggnadsvård.

På den listan finns en arbetarbostad i Brevens Bruk, Vintrosa prästgård, Björkskogsnäs i Hällefors kommun och Stadra gård uppsatta.

Aktuella inom vård av fornlämningar är bland andra Riseberga klosterruin, Nalavibergs gravfält, Hammarby hyttruin, Glanshammars gravfält samt fornborgen vid Ullavi klint.

När det gäller bidrag till information och tillgänglighet är en utställning vid Ramundeboda klosterruin, skyltning vid vallristningar på Kilsbergskanten, lekplats i Pershyttan och förbättrad skyltning i Pershyttan aktuella.

I övrigt, och då gällande kunskapsunderlag, ska det göras en inventering av kulturmiljöer längst vattendrag, inventering av fornlämninar i skogsmark, ny kunskap om fornlämningar med hjälp av metallsökare och kulturmiljöprogram i Degerfors kommun.