Årsmöte i Åmmebergs Bygdeförening

Textstorlek:
Bygdeföreningen har hållit årsmöte i bygdelokalen Mamrelund med ett 20-tal närvarande medlemmar. Roger Schmidt omvaldes som ordförande och styrelsen består i övrigt av Janne Mogren, Gunilla Rosén, Kerstin Svärd och Christina Wirén med Lasse Mogren och Gunanr Rosén som suppleanter.
Under året har föreningen anordnat många olika aktiviteter och i november firades föreningens 20-års jubileum. Verksamhetsplanen för 2018 innehåller både årligen återkommande aktiviteter som hemvändardag, servering vid antikmarknaden i Casinoparken, bildvisning, adventsfirande med mera.
Dessutom ska 250-årsminnet av raset i Västerby gruva uppmärksammas, och under sommaren anordnas nostalgiträff, slåttergille i Kvarnhagen och bakluckeloppis. Torsdagscaféet i Mamrelund fortsätter också under våren.