Allt fler opereras nu i länet

Den nya hypermoderna operationsanläggningen i Karlskoga invigdes förra året. Sjukhuset noterar en 20-procentig ökning av antalet operationer.
Textstorlek:

Det har skett en stor ökning av antalet operationer i vårt län. Och mest ökar siffrorna i Karlskoga.

Det utfördes förra året 4000 fler operationer på de tre sjukhusen i vårt län, än året innan. Både USÖ, Lindesberg och Karlskoga noterar ökade siffror.

 

Procentuellt så ökade Karlskoga lasarett mest, med ett plus på 20 procent. USÖ ökade sina operationssiffror med 14 procent och Linde lasarett med några färre procent.

Det är Region Örebro län som släppt de färska siffrorna.

Att Karlskoga ökar så kraftig har en stor delförklaring i den nya operationsavdelningen som invigdes förra året. Sveriges modernaste, sa man då, och som vi berättade om i Länsposten.

Med Karlskogas klart ökade möjligheter att operera så innebär det förstås att tillgängligheten för operation har förbättrats och fler nu opereras inom vårdgarantins gränser.

” Glädjande resultat förstås, säger Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, i en skriftlig kommentar till statistiken.

” Patienter som har cancerdiagnoser får nu sin behandling i tid. Förändringarna gynnar helt klart våra länsbor.Vi får nu ut mer av våra samlade resurser. Vi ser resultat.”

Det som prioriteratas är cancerkirurgin. Där har väntetiderna kortats.

Största ökningen noteras dock inom ögonsjukvården. Där har man ökat operationerna med 30 procent under en tvåårsperiod. Eller i siffran 1500 operationer fler under perioden.

Handkirurgin har ökat med 500 operationer under tvåårsperioden, eller 20 procent. Ortopedin med 700 fler operationer och urologen med 14 procent fler.

På Lindelasarettet noteras en mycket kraftig ökning av ortopediska ingrepp. Hela 450 operationer fler, jämfört med för två år sedan. Plus 60 procent!

Jennie Liing Ståhl är områdeschef för onkologin. Länsposten når henne på telefon.

Vad ligger bakom den höga siffran, Jennie Liing Ståhl?

– Det har att göra med att vi har väldigt duktiga medarbetare som engagerat sig och försökt strukturera upp arbetet. Lite bättre koll, lite bättre fart.

– Dessutom har vi ett mycket aktivt operationsråd, där chefer från professionen deltar. Deras arbete betyder mycket.

Något som särskilt bör lyftas fram?

– Att väntetiderna inom cancerkirurgin är nu mycket korta, eller i vissa fall borta helt. Fler ortopediska operationer görs också.

Glädje över de ökande siffrorna?

– Absolut. Jätteroligt, inte minst för alla våra patienter, förutom för de anställda förstås.