Storbankerna slår igen i Laxå och Askersund

Textstorlek:

I förra veckan fick Swedbanks kunder beskedet att banken stänger sina kontor i Askersund och Laxå.

Något som skapade oro, förtvivlan, besvikelse och beskedet gjorde folk fly förbannade.

Inte minst bland de äldre som redan har känsla av ett digitalt utanförskap.

 

I brevet som gick ut till bankkunderna förklarar man stängningen med att kundernas beteende och sättet att möta banken har ändrats de senaste åren.

Alltså likställt med att fler använder sig av den digitala tekniken för att uträtta sina bankärenden.

Den 27 april stängs kontoren och kunderna hänvisas istället till bankens kontor i Hallsberg.

Nyheten om nedläggningen av kontoren har alltsedan dess varit det stora samtalsämnet på de båda orterna, och uttalandena har varit allt annat än tryckbara i tidningen.

Det råder en stark frustration, såväl från privatpersoner som företagare och styrande politiker, när nu ytterligare en samhällsfunktion inte längre kommer att ha en lokal förankring.

– Jag är irriterad, för att inte säga arg, eftersom nu många kommuninvånare kommer att få svårt att sköta sina bankärenden. Internetbank i all ära, men det är trots allt hundratals invånare i kommunen som har behov av att besöka banken, menar Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Laxå.

Sven Larsson, pensionerad läkare som i rollen som ordförande för föreningen Alzheimer Örebro intresserat sig för ämnet digitalt utanförskap.

Pproblem för vissa grupper att tillgodogöra sig en alltför invecklad och snabb teknisk utveckling.

– Det är två grupper som blir mer berörda av det här. Dels många äldre men också de som har en kognitiv funktionsnedsättning, konstaterar han.

– De personer som får en funktionsnedsättning klarar inte det här även om de kunnat hantera det digitala tidigare. Det är alltså inte enbart en generationsfråga, tillägger han.

Sven Larsson tar även upp kostnaderna som är en annan aspekt, det kostar ju att investera i digitalbaserad utrustning, förklarar han.

Samtidigt konstaterar han att tillgången till samhällsservice och samhällsinformation blir sämre för dessa grupper, och ser att teknikutvecklingen måste anpassas till människors förmåga och behov.

Såväl nedläggning av bankservice eller andra förändringar inom olika servicefunktioner i samhället påverkar individen mentalt.

– Dels påverkas de praktiskt genom att de blir mer beroende av stöd utifrån, som anhöriga, hemtjänsten och så vidare.

– Det påverkar även den mentala känslan av utanförskap när de blir påminda om att de inte duger längre i det moderna samhället, och att man inte räknar med dem, säger Sven Larsson.

För att återgå till befarade konsekvenser av att stänga och flytta bankkontoren så innebär det ju också att man bryter ett vanemönster hos bankkunder som under många år gjort sina besök på banken för att ordna olika ärenden.

– Möjligheten till sociala och personliga kontakter försvinner när de ersätts av tekniska instrument, säger Larsson, som beskriver att det ”krasst” handlar om en rationalisering för bankerna för att de ska tjäna pengar.

– Men det gäller förstås inte bara banker utan flera områden med samhällsservic där resultatet blir på samma sätt.

Vi lever i en förändringens värld, men när utvecklingen går för fort fram så hamnar grupper som äldre och de med kognitiv funktionsnedsättning i kläm.

– Det gör att de blir stressade och allt det här försvårar och gör människors livskvalitet sämre med en osäkerhet hur man ska klara sig, förklarar Larsson.

Men han menar också att digitala tjänster kan vara till nytta om man gör det på ett bra sätt.

– Då genom enkla system som är hanterbara för dem med funktionsnedsättning.

– Man ska inte bara vara negativ och exluderande, men klart är att värdefulla och trygga personliga kontakter försvinner vid sådana här förändringar, konstaterar Sven Larsson.