Verkligheten tvingar

Textstorlek:
Justitieminister Morgan Johansson har nu framfört planer på skärpta lagar för att motverka den ökade brottsligheten. Det rör sig om nytänkande och det är förslag, som tidigare varit otänkbara. Nu gäller det möjlighet till ökad kameraövervakning. Det är bland annat att polisen själv skall få besluta om den. Nu är det så, att polisen skall ansöka hos Länsstyrelsen om kameraövervakning. Det har från flera håll krävts ändring, så att polisen själv får ta beslutet. Morgan Johansson har nu meddelat att man skall se över reglerna för kameraövervakning. Verkligheten tvingar fram rimliga lagar. Nu vet vi inte riktigt hur det blir, men reglerna för denna övervakning har ju motverkat arbetet mot kriminalitet och i stället skyddat kriminella. Det är helt orimligt och det är en följd av ideologin om att människor blir kränkta av att de syns av kameror.
Allt fler saker visar att tuffa åtgärder får resultat. Efter att gränskontrollerna infördes, minskade inbrotten i Sydsverige med 30 procent. Kraftsamlingen mot gängen i Malmö har också gett resultat. Rikspolischefen har rekommenderat att fler unga kriminella skall låsas in.
Det är nödvändigt att samhället ändrar synen på unga kriminella. Fram till 18 år är de i juridisk mening, det vill säga när det gäller straffutmätning, barn. Många blir grovt kriminella i mycket unga år. När de blir myndiga, har de samlat på sig flera hundra brott, de är yrkeskriminella. Mot dem hjälper det inte med fler fritidsaktiviteter, de fångas inte in av sådant. I åratal, ja i decennier har ungas lagöverträdelser ursäktats med sådana floskler, som att de har ju ingenstans att vara.
Det behövs krafttag för att stoppa ungdomars brottsliga verksamhet. Lagändringar behövs.
Ungdomar, som begår brott en fredagskväll och blir gripna av polis, måste nu släppas efter ett kort förhör hos polisen och kan redan samma kväll begå nya brott. Redan år 2010 komde fyra allianspartiernas arbetsgrupp i rättsfrågor med förslaget om så kallad helgavskiljning. De skulle tas om hand under helgen, samtidigt som åtgärder om påverkan och attitydförändring hos dem skulle ske. Justitieministern ville nu sju år senare överväga även den åtgärden. Jag är övertygad, att om polisen fick rätt att omhänderta ungdomar under veckosluten, så skulle det vara en mycket effektiv åtgärd. Att bli omhändertagen på de för dem viktigaste kvällarna i veckan skulle slå hårt. Att bli omhändertagen under ett veckoslut, är inte detsamma som att bli dömd till fängelse. Det behöver stiftas lag , som gör detta möjligt.
Justitieministern vill bygga ut fängelserna med fler platser. Nu är det faktiskt så illa att många, som döms till fängelse får vänta länge på att få plats i ett. Det talas mycket om platsbrist på sjukhusen, men det finns på fler områden. Det är ett antal år sedan skådespelaren Lena Nyman sjöng i en film ” släpp fångarna loss , det är vår”. Det har hänt för mycket sedan dess. Rikspolischefen lovade för två år sedan att återta kontrollen över 61 brottsutsatta områden i vårt land. Hittills har inget av dessa avförts från statistiken. Det är en ändring på gång, men det behövs mycket för att det skall bli reultat.
Gerhard Ohlsson