340 års väntan på en kvinna

Kungligt besök, då hör det till att statens högsta representant i länet, här sittande landshövding Maria Larsson, sluter upp. Det händer även, då och då, att kungen övernattar på Örebro slott.
Textstorlek:

I 340 år hade vi enbart manliga landshövdingar. 1974 kom första kvinnan, Camilla Odhnoff.
Elvy Olsson var först ut i vårt län 1980.

Länsindelningen av det svenska riket skedde på 1600-talet. Axel Oxenstierna var mannen bakom reformen som ägde rum 1634-1636. I grunden låg 1634 års regeringsform. Och den innefattande även Finland.

Borta var därmed det gamla systemet med en frälseman som förlänades ett område som tack för de tjänster han gjort kung och rike. Även Birger Jarls och Magnus Ladulås system med slottslän, som ett sätt att ta upp skatt, försvann 1634.

Ordet förläna lever alltså kvar i de 21 län vi i nuläget har.

Under alla decennier och sekler har det varit män som varit landshövdingar. Rakt igenom. Ända till 1974 då den första kvinnan kom.
340 års väntan var då över och först ut blev Camilla Odhnoff (1928-2013). Hon var från början botanist, blev sedan socialdemokratiskt politiker och minister.

På den tiden kunde man kombinera att var både familje- och invandringsminister. Det var hon åren 1967 till 1973.

Därefter blev hon landshövding i Blekinge 1974 och där stannade hon på sin post till 1992. Första kvinnliga hövdingen i Blekinge, första kvinnliga hövdingen i landet.

Då var det stort. Idag känns det som en självklarhet att även kvinnor besitter statens högsta ämbete i länen. Och de har kommit starkt senaste decennierna.

Tittar vi på hur det sett ut i vårt län så var det nästan bara adel som fick hövdingesysslan de första århundradena.

Först ut var Gustav Eriksson Leijonhufvud. Han satt åren 1634-1648. Bland de namn som efterträdde honom hittar vi Bonde, Soop, Fleming, Wrangel, Mörner, Ribbing, Hamilton… Mest grevar och baroner.

Det skulle dröja ända till 1980 innan vi fick den första kvinnan på länets hövdingestol. Hon hette Elvy Olsson, kom från Hölö, och var tidigare centerpolitiker och bostadsminister.
Hon efterträddes av Sigvard Marjasin (S) 1989. Han efterträddes 1995 av Gerd Engman (S) som alltså blev den andra kvinnan på högsta länsstolen.

2004 efterträddes hon av Sören Gunnarsson (S) som satt till 2008 då Rose-Marie Frebran (KD) kom som den tredje kvinnliga hövdingen i vårt län. Och hon efterträddes av ännu en tidigare KD-politiker, nämligen nuvarande hövdingen Maria Larsson 2015.

Tilläggas skall att landshövdingar är politiskt neutrala, enbart statstjänstemän, sedan de tillträtt sin post.

Fyra kvinnor på 38 år är rätt bra statistik. Ungefär 28 av dessa år har vi haft en kvinnlig hövding. Det blir 74 procent av tiden.