Protester mot vindkraften

"De blå bergen" kan komma att skymmas av 16 vindkraftverk i framtiden.
Textstorlek:

Stena Renewable har fått i uppdrag att uppföra 16 vindkraftverk vid foten av Kilsbergen. Med en höjd av 250 meter på varje kommer de att utgöra en dominerande del i den tidigare så känsliga landskapsbilden. Kilsbergsfrämjandet är starkt skeptiska till detta förslag.

– Det är endast 50 meter lägre än Lockhyttemasten och därmed får man väl anse att ”den blånande siluetten i väster” är spolierad åtminstone för Kilsbergen söder om Europavägen, säger Carl Anders Lindsten, som företräder Kilsbergsfrämjandet.
Det är uppe på Kronoberget i södra Kilsbergen som etableringen ska ske och i närheten finns vandringsleden Bergslagsleden, sedan mer än 30 år.
– Stena Renewable är endast utförare av en beställning, men det är Lekebergs kommun och ytterst länsstyrelsen som är ansvarig för den natur- och miljöförstörelse som den planerade vindkraftetableringen kommer att innebära, fortsätter Carl Anders.
Kilsbergsfrämjandet har nu sänt en skrivelse till länsstyrelsen och flera i Lekebergs kommunstyrelse, för att på så sätt kunna få dem på andra tankar.
Kilsbergsfrämjandet menar vidare att Kilsbergen genom sin belägenhet som vildmarksområde anses ha ett särskilt stort värde i förhållande till andra liknande områden. Detta på grund av att Kilsbergen ligger intill Sveriges demografiska mittpunkt.
Detta innebär i sin tur att Kilsbergen är det vildmarksområde som ligger inom bekvämt räckhåll för det största antalet svenskar.
De menar också att samhällsutvecklingen gör att oexploaterade områden av vildmarkskaraktär kommer att försvinna och de kvarvarande områdena av detta slag kommer att bli alltmer värdefulla och eftertraktade.
Med tanke på Kilsbergens centrala läge är Kilsbergen ett sådant område.
– Kilsbergen är inte en lokal utan i första hand en regional och nationell angelägenhet, och kommer att bli så i än högre grad i framtiden. Det är inte endast för örebroarna och karlskogaborna som Kilsbergen är en ovärderlig tillgång. Inte minst tack vare Ånnabodaanläggningen kommer turister hit från Mellansverige och hela landet.
Stena Renewable har tidigare haft en informativ utställning i Fjugesta över det planerade projektet.
– I detta avseende var Stenas utställning helt missvisande eftersom man endast tog upp effekter för lokalbefolkningen.
Kilsbergsfrämjandet menar vidare att den vindkraftindustri som nu avses att etableras blir ett första allvarligt ingrepp i framtidens Kilsbergen.