Föreningarna inbjuds till fritidsmässa

Anton Tannerstad och Annie Mogren Dowding är två av dem som jobbar med den kommande fritidsmässan. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Samtliga föreningar i kommunen har inbjudits att delta i det som blir kommunens första fritidsmässa.
Ett syfte är att ge föreningarna möjligheten att visa upp sina verksamheter och att förhoppningsvis kunna inspirera och rekrytera nya medlemmar.

Det är kommunens kultur- och fritidsförvaltning tillsammans med Region Örebro län och Sisu idrottsutbildarna som ställer sig bakom arbetet med att arrangera fritidsmässan som hålls fredagen den 17 november, klockan 15-20, på Sjöängen.
Bakgrunden är att fritidsgården under fem fredagskvällar per år ska hålla och delta i verksamheter med placering i Sjöängens lokaler.
Ett syfte med det är att det ”hela tiden” ska finnas verksamheter i lokalerna och samtidigt blandar man ungdomar med vuxna och får då den formen av viktiga möten.
Fritidsmässan är också ett led i detta eftersom den både vänder sig till unga och äldre kommuninvånare, men med lite av tyngdpunkten på unga.
– Vi hoppas ju på att de föreningar som har någon form av verksamhet som även riktar sig till barn och ungdomar bokar in sig, säger Anton Tannerstad som har hand om mässans praktiska detaljer.
Övriga i arbetsgruppen är ungdomssamordnaren Marie Hjalmarsson, ungdomscoatchen Annie Mogren Dowding samt deras chef Annika Restadh.
Ett önskemål är att föreningarna under mässan anordnar enklare prova-på-aktiviteter.
Arrangören framhåller föreningarnas möjlighet att i samband med mässan jobba aktivt för att rekrytera nya medlemmar eller ledare i alla åldersled,
Inbjudan har riktats till samtliga föreningar i kommunen, men också till närliggande kommuner med verksamheter som saknas i Askersund.
Även en del företag som platsar inom idrotts- eller kultursektorn ges möjlighet att finnas med.
– Hittills (förra veckan red:s anm) har runt 25 föreningar eller aktörer anmält deltagande, men det kan bli flera, säger en hoppfull Annie Mogren Dowding som har hand om anmälningarna och kontakten med föreningarna.
Karin Roswall och Isabelle Olsson från medarrangören Sisu idrottsutbildarna finns med för att svara på frågor om allt som rör idrottsföreningslivet.
Till hands för kulturföreningarnas frågor finns Rikard Åslund från Region Örebro län. Han kommer, klockan 17-19, att förmedla tips på olika sätt att söka medel och stöd för verksamheterna.
Mässan kommer företrädesvis att hållas i Sjöängens foajé och på andra lämpliga platser i lokaliteterna.
Men även på utomhusytor i anslutning till Sjöängen kommer det att finnas föreningar vars verksamhet kräver det.
– Jag tycker vi hittills fått in en bra blandning av utställare inom idrott och kultur, konstaterar Anton Tannerstad.
Tanken är att mässan ska bli årligen återkommande och den här premiärmässan ska utvärderas. och utslaget av det bygger man sedan vidare på.
– Ett tips till dem som tvekat att vara med i år är att göra ett besök och då förhoppningsvis blir inspirerade till att delta nästa år, hälsar Annie och Anton.