Örebro ett föredöme i att bekämpa den våldsbejakande extremismen

Textstorlek:

– Örebro är absolut ett föredöme när det gäller att bekämpa den våldsbejakande extremismen.
Det säger Anna Carlstedt till Länsposten. Hon är regeringens samordnare mot extremistiskt våld.

Örebro får beröm för sitt sätt att möta den våldsbejakande extremismen. Och det av ingen mindre än regeringens samordnare i de här frågorna.
Hon heter Anna Carlstedt (46) och har uppdraget efter Mona Sahlin. Hon är utlånad från sin forskartjänst på Ersta-Sköndal högskola.
– Orden som gäller här är samordning och samarbete.
– Här ligger Örebro kommun steget före genom att samordna polis, socialtjänst, civilsamhälle och andra i det här svåra arbetet.
Andra län, som Dalarna och Värmland, tittar nu på hur Örebro arbetar.
– Ett exempel är hur polisen arbetar i Vivalla för att skapa förtroende och kontakt i vardagen. För de som bor där är det inget konstigt att områdespolisen dyker upp i vardagslivet.
Hon lyfter även föreningslivets betydelse för att bekämpa det här våldet.
– Idrottsrörelsen, olika trossamfund, Svenska kyrkan, Röda korset, studieförbund, nykterhetsrörelsen.. De kan skapa kontaktytor dit nysvenskarna kan vända sig, innan de tar nästa, lite svårare steg, att kontakta myndigheter.
Fredrik Malm är polisansvarig på plats i Vivalla.
– Vi försöker hela tiden jobba förebyggande och kontaktskapande. Vi är en del av en global värld, och så här ser det ut i Sverige idag. Det måste vi förhålla oss till, och hitta vägar att både förebygga och bekämpa det här farliga våldet.
– Men det är viktigt att insatserna inte blir en fluga, som försvinner efter ett tag. Det måste vara långsiktiga strategier.
– Men jag är glad för att vårt arbete uppskattas på nationell nivå. Kan vi bidraga med kunskap till andra, så är det jättepositivt.