Integritetsfundamentalisterna

Textstorlek:
Landstinget i Stockholm vill ha fler övervakningskameror på akuter och ambulanser. Orsaken ärdet faktum att gängbrottsligheten och det ökande våldet förts till akutmottagningarna. Det är allvarligt, när anhöriga och gängmedlemmar vill ta sig in på sjukhusen dit skjutna förts. De vill ingripa i behandlingen och uppträder hotfullt. Det säger sig självt att det är svårt att arbeta med skadade människor under sådana förhållanden.
Karolinska sjukhuset har haft hotfulla situationer med yrkeskriminella gäng, när medlemmar förts till sjukhuset för vård. Karolinska har ansökt om fler övervakningskameror. Sjukhuset hade satt upp två större kameror vid entrén. Det var med anledning av att gäng trängt sig in. Länsstyrelsen tvingade sjukhuset att ta ned kamerorna, inte därför att de inte behövdes, utan för att de ansågs vara integritetskränkande. Hotbilden tar de inte med i beslutet. Kamerornas bilder är inte offentliga, så vem kränks?
Södertälje sjukhus ansökte om 59 övervakningskameror till ett nytt sjukhus, men fick bara tillstånd tillåtta. Efter överklagan till förvaltningsdomstolen fick man tillstånd till ytterligare fyra. Företrädare för landstingetanser att det ställs för höga krav på bevis för att en plats är brottsbelastad. Man kan fråga sig vad länsstyrelsen menar skall inträffa för att tillstånd skall ges. I andra fall, när det gäller att förhindra att något skadligt inträffar, finns det inga hinder för att bestämma om lagar för att förhindra att något teoretiskt skulle kunna inträffa. När det gäller den personliga integriteten gäller andra regler.
Landstinget i Stockholm vill få bort tillståndsplikten, så att sjukhuseni stället skall få göra bedömningen om och när övervakning behövs. Visst är det lite underligt, att de som känner sig utsatta och upplever hot, får uppleva att de som bestämmer befinner sig på behagligt avstånd på sina kontor.
Det är märkligt att de myndigheter, som är så motvilliga till övervakningskameror, inte funderar på säkerheten för alla som besöker sjukhusen. Skall man våga sig dit en kväll, när man söker vård, eller drar man sig för det, för att man inte vet om något otrevligt skall hända.
De som besöker sjukhus skall ha rätt att känns sig trygga. Undersökningar har visat att människor inte känner sig trygga på gator och torg, särskilt på kvällarna. Det är ett annat problem, men när man tagit sig till ett sjukhus, då skall man känna sig vara trygg i goda händer. Landstinget i Stockholm planerar nu att anställa fler vakter och få mer polisiär närvaro vid sjukhusen. Detta eftersom man inte får den kamerövervakning man vill ha. Det är som alla vet brist på poliser.Med fler övervakningskameror på utsatta platser, kanvåld förhindras och polisen har annat att ägna sig åt.
Till det här problemet hör våld i form av stenkastning och annat mot blåljuspersonal. Justitieminister Morgan Johansson har talat om kraftig straffskärpning för sådana brott. Man får hoppas att hans uttalande leder till detta och det inom närtid.
På området lag och rätt krävs det många kraftfulla åtgärder och att förnuftet får tala.
Gerhard Ohlsson