Framtidens transporter

Textstorlek:

När jag var liten gick det en buss mellan Nora och Karlskoga två gånger i veckan. Den busslinjen försvann tämligen snart och på cirka fyrtio år har det sedan inte funnits en busslinje mellan städerna. Det är unikt i länet, i alla andra kommuner kan man ta sig till varandra med buss. Nu bestämde sig Länstrafiken för något år sen för att återinföra bussen till mångas glädje. Man klipper då till med inte en, två eller tre turer om dagen utan sju stycken!Men att öka antalet hållplatser blev inte av. På långa sträckor finns inga hållplatser alls. Det har ju inte gått några bussar sedan vägarna asfalterades, typ.

Javisst, många av dessa bussar skramlar tomma. Det tar tid för folk att skapa nya vanor. Nu väntar byborna på att busslinjen ska dras in på grund av för dåligt utnyttjande.

Skillnad på förr och nu är det också i hur man kan veta när och var bussen går. På tågluffen i Rom 1979 fick man trava runt i evigheter för att leta rätt på en busshållplats och när man hittade den var det omöjligt att förstå systemet. I Rom 2016 talar appen i telefonen om hur långt det är till närmaste busshållplats, åt vilket håll man ska gå och upplyser om när nästa buss kommer.

Men hur kommer vi att transportera oss i framtiden? Är det någon ide att satsa pengar på busstrafik, höghastighetståg och övrig järnväg? Vad säger forskningen?

Forskningen säger att inom den närmaste framtiden (15-30 år) är det hybrider som gäller. Framtidens motor kommer att vara mindre, bränslesnålare och förmodligen drivas av någon blandning av biobränsle och fossila bränslen. Det talas om etanol, batteri, biogas och bränsleceller. Forskningen säger elektriska motorvägar och självstyrande bilar.

Det finns företag som specialiserar sig på smarta lösningar för transporter i stad och på landsbygd: I hyreshus ges boende tillgång till olika tjänster – kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, taxi, samåkning, hemleverans etc – som tillsammans blir bättre än att äga en egen bil. Att hyra, dela eller låna fordon istället för att själv äga dem blir inte bara billigare, det är dessutom bra för miljön.

På landsbygden har man lösningar som flexlinjer, trafik som man beställer i förväg och samordning med trafik som redan går: skolskjutsar, färdtjänst och kompletteringstrafik.

Längre fram i tiden blir det lite mera science-fictionlikt. Spårbilar i städer, bussar som går på högbana över igenproppade trafikleder, snabbspårvagnar som kan köra i 80km/h och gärna en linbana eller två. Teleportering verkar vara långt borta, men hyperloopen som ska transportera folk i metalltuber som drivs med solpaneler ska testas i Texas. Det japanska företaget Obayashi ska bygga en rymdhiss som ska vara klar 2050. Att nanoteknologin som ska användas inte är uppfunnen än spelar ingen roll. Och den flygande bilen är uppfunnen av det slovakiska företaget AeroMobil. AeroMobilen är sex meter lång, 1,6 meter bred och funkar i stort sett som en vanlig bil – till man lyfter. Räckvidden i luften är 70 mil.

Fast jag är nöjd med ett par bussar om dan till stan.

Titti Hansson