En uppdelad skolgård

Grunnebacka skolgård är uppdelad i två läger. Men det är inte så allvarligt som det låter, skolgården ligger nämligen i två län. Här syns läraren Anna Cederholm med sina elever. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Här är eleverna som varje dag springer mellan två län; Örebro och Värmlands län. Faktiskt utan att egentligen veta om det. Några fick dock reda på det vid Länspostens besök.

Grunnebacka skola med fritidshem är en liten lantskola med cirka 50 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Skolan ligger i Rudskogabygden vid sjön Skagerns norra strand cirka fyra mil söder om Kristinehamns tätort. Skolan har sju anställda.
Utanför den stora skolgården betar hästar och kor, och innanför springer och klättrar barnen för fullt. Men det är inte vilken skolgård som helst, den ligger i två län.
Mot sjön Skagern och Rudskoga kyrka finns en liten landremsa som tillhör Örebro län, liksom halva skolgården också gör. Men skolbyggnaderna finns i Värmlands län.
När Länsposten frågar några av barnen om de vet att deras lekyta ligger i två län, blir det föga överraskande ett nekande svar.
Det är knappt lärarna vet om det, men Anna Cederholm har ändå ett hum.
– Jo, när du säger det så har nog min svärmor berättat om det, någon gång.
Men var gränsen går är förstås svårt att utröna.
– Kanske att den går vid idrottshallen, föreslår Anna.
Det är en ganska ny hall, uppförd 2006, som skolan tillsammans med olika föreningar på bygden använder.
Anna och kollegan Emma Ohlsson har varit hyggliga att släppa ut sina skolbarn för att Länspostens utsände ska få lite liv i bilden, och inte bara en länsgräns som ingen riktigt vet var den går.
Och barnen tycker att det blir ett välkommet avbrott i studierna.
Anna och Emmas barn går i en gemensam 1 – 4:a.
Skolan består av två skolbyggnader. I den ena finns förskoleklass, ett fritidshem samt grupprum som används av skolan.
I den andra årskurs 1 – 6. Klasserna organiseras olika från år till år beroende på hur många elever som finns i varje årskurs.
Trä och textilslöjd finns på skolan. Slöjdlärarna är också ambulerande mellan Rudskoga skola och Björneborgs skola, inom rektorsområdet.
– Förresten, där ute i sjön är det tre län som möts, förutom Örebro och Värmlands län, även Västra Götalands län, påpekar Anna.
Ja, man kanske kan åka hit till februari igen och ta en sådan bild. Men nej, den punkten blir nog svår att hitta. Det är ju inte som Treriksröset precis, där Sverige, Norge och Finland möts.
Den vackra Morskoga kyrka i bakgrunden tillhör Örebro län, liksom några hus runt omkring.
Det kan tänkas att gränslinjen går vid fotbollsplanen, bakom gungställningen.
Där skulle ju lagen kunna dela upp sig i Örebro län och Värmlands län.
Dock vill nog de flesta tillhöra laget från Värmlands län, om LP känner dem rätt.