Löfven ombildade regeringen

Textstorlek:

STOCKHOLM Regeringskrisen som uppstod när de borgliga partierna offentliggjorde att de tänkte väcka misstroendevotum mot tre stadsråd verkar nu vara löst för stunden. Under en presskonferens torsdag förmiddag meddelade statsministern att två av de utpekade stadsråden avgår och att regeringen delvis ombildas.

Den borgeliga alliansens misstroendeförklaring fick omedelbart stöd av Sverigedemokraterna. Det gjorde att regeringen på något sätt var tvungna att agera, eftersom de annars riskerar att att bli nedröstade vid en riksdagsvotering.

Bakgrunden till krisen är att den nu avsatta generaldirektören för Transportstyrelsen medverkat till att kringgå lagar när datahanteringen av Transportstyrelsens registeruppgifter skulle tas över av det internationella dataföretaget IBM efter en upphandling.

Besluten har gjort att sekretess-stämplade uppgifter kan ha kommit på drift och nått främmande makt. Bland annat hemliga uppgifter om militära nyckelpersoners adresser, skyddade identiteter och liknande. Vissa i regeringen har haft kännedom om det inträffade i över ett år andra, däribland statsministern, har inte informerats förrän i januari i år.

Händelserna är anmälda till konstitutionsutskottet.  Men alliansen valde att föregå konstitutionsutskottets granskning och begära en misstroendeomröstning mot inrikesminister Anders Ygeman, infrastrukturminister Anna Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist.

– Stefan Löfven gör det som kanske var bäst för landet. Han väljer att gå oss till mötes och avskeda två av de tre stadsråd vi anser ha ansvaret för det här, säger Helena Vilhelmsson, ordförande för centerpartiet i Örebro län.

– Som statsminister skulle jag vara heligt förbannad på det här. Troligen var det också så det var. Att ministrarna avgick var nog i högsta grad ett gemensamt beslut, menar Villhelmsson.

– Det faktum att man uppenbarligen inte informerat varandra inom regeringen om en så pass allvarlig situation gjorde att vi i alliansen ansåg det rimligt med en misstroendeförklaring. Det finns inget förtroende för de här stadsråden. Jag stödde beslutet om att begära misstroendeomröstning fullt ut. Sedan ska givetvis konstitutionsutskottet utreda vad som hänt och hur stor skadan har blivit. Nu får regeringen sitta kvar, och ta ansvar när alla uppgifter kommer på bordet och reda ut situationen. Jag tror det är bättre än nyval. Det behöver inte Sverige, fortsätter Vilhelmsson.

Mathilda Ernkrans, socialdemokratisk riksdagsman från Hallsberg håller med om att det är bra att konstitutionsutskottet granskar vad som hänt.

– Ja, jag tillhör de som vill att allt granskas och hamnar på bordet. Men att föregå det och begära misstroendeomröstning mot tre ministrar för att skada regeringen var ansvarslöst och i mitt tycke inte seriöst.  Känns som det enda syftet var att skapa politisk instabilitet, det behöver inte Sverige.

Ernkrans menar att det är historiskt och att det aldrig hänt tidigare.

– Jag kände igen Stefan Löfven under presskonferensen. Ett klokt och ansvarsfullt agerande för att styra landet i ett säkerhetsmässigt besvärligt omvärldsläge. Jag vill också säga att jag har fullt förtroende för Peter Hultqvist. Rätt beslut att han stannar i regeringen.

Helena Vilhelmsson däremot, tycker Hulqvist kommer för lindrigt undan.

– Ja. Även om inte försvarsdepartementet var ansvarigt så handlar det här ändå om landets försvarsförmåga. Att kommunicera med regeringskollegor, ta reda på fakta, borde vara naturligt. Jag vill inte kommentera och föregå vad linjen från alliansens sida blir när det gäller Hultqvist, säger hon.

Stadsministerns svar på misstroendeförklaringen blev alltså en regeringsombildning, där två av de kritiserade ministrarna får sluta.  Ander Ygeman och Anna Johansson. När det gäller Peter Hultqvist däremot, vidhåller Löfven att han inte kan hållas ansvarig och ska därmed stanna i regeringen.

Morgan Johansson övertar Ygemans roll och blir nu både justitie- och inrikesminister. Morgan Johansson överlämnar migrationsfrågorna till Helen Fritzon, som blir migrationsminister. Fritzon har varit ordförande för kommunstyrelsen i Kristianstad.

Annika Strandhäll, går från att vara socialförsäkringsminister till att bli socialminister. Hon tar alltså över Gabriel Wikströms arbetsuppgifter.

Anna Johansson avgår alltså. Hon efterträds av Thomas Eneroth, som var gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen. Den uppgiften får nu Anders Ygeman.

Vad som händer med försvarsministern är alltså i skrivande stund lite oklart. Alliansen har inte gett något entydigt besked om huruvida man kommer att gå vidare och begära misstroendeomröstning för Peter Hultqvist. Stefan Löfven säger sig ha fullt förtroende för försvarsministern och utmanar därmed till strid i riksdagen, om alliansen väljer att gå vidare till misstroendeomröstning.