Korven i Hallsberg ligger här oförändrad

Överst är "Korven" på Norrgårdsgatan i Hallsberg, när det var nybyggt. Till höger syns "Senapen". Nedre bilden: Det mest är sig likt idag över 50 år senare och de speciella fönstren på gaveln är kvar. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Vykortet är från början av 1960-talet och visar husen vid Norrgårdsgatan som allmänt fick namnen Korven och Senapen.

Det syns inte så mycket på den här bilden, men på fotografier från ovan kan man se att huskroppen liknade en stor falukorv, med sin karateristiska böj.
Det var under en tid då bostadsbyggandet i Sverige var i full gång och på många håll byggde man dessa likformade typer av bostäder.
Detta skulle även fortsätta under tioårsperioden 1965 – 75, som kom att kallas Miljonprogrammet. Det var då som ett statligt reformprogram hade förordat byggandet av en miljon bostäder i landet.
Korven stod färdigt 1962, men det största byggnadsprojektet här i området Stocksätter blev Harven några år senare, med sina 268 lägenheter. Dock har några lägenheter i Harven redan rivits.
Det uppfördes av Hallsbergsföretaget NA Bygg, ett företag med traditioner ända sedan 1920-talet.
Då lade Ture Nilsson grunden för byggföretaget i Örebro och skulle senare få en kompanjon, Bertil Andersson.
På 1940-talet valde dock Byggnadsfirma Nilsson & Andersson, som företaget då hette, att flytta verksamheten och etablera sig i Hallsberg, eftersom det var mycket bostadsbyggande på gång även där och ett kommunalt bostadsbolag hade bildats.
På 70-talet ändrades namnet till dagens NA Bygg.
Till höger på bilderna ser man en bostadslänga som gick som en linje över ”Korven”. Folkhumorn döpte genast fastigheten till ”Senapen”.
Marken hade en gång köpts in från Stocksätters gård uppförd 1815, som numera är huvudbyggnaden i Hallsbergs hembygdsförening.
En tidstypisk stadsplan för Stocksättersområdet fastställdes 1947 och Kvarteren i Stocksätter fick namn efter jordbrukstermer.
Kvarteret där Korven och Senapen låg hette Lien. Förutom Harven och Lien finns Axet, Vinkeln, Slagan, Utsädet, Plogen och Välten.