I sjön kan det finnas ruiner

Nej, det är inga munkar från 1500-talet. Det är ledamöter i Ramundeboda intresseförening i regnrusk. Här vid dubbelkällaren.
Textstorlek:

– Det kan finnas ännu mer ruiner efter Antoniterbrödernas konvent i Borasjön, säger Kenneth Lantz, ordförande i Ramundeboda intresseförening.

 

Vem vet vad Borasjön döljer för hemligheter? Kanske finns ännu fler rester från medeltiden, än vad man numera kan se här vid Ramundeboda?

Här vid Ramunds bodar kan man känna historiens vingslag. Det är en spännande plats, vackert belägen intill Borasjöns strand. Här låg under medeltiden Antonitordens enda svenska konvent.

Ramundeboda var även en viktig punkt på den välkända Eriksgatan.

– Vid sådana Eriksgator var det otroligt mycket folk på resande fot. Dessa flera hundratal måste ju rimligtvis ha haft härbärge någonstans och därför känns dessa ytor närmast för små för det ändamålet, menar Kenneth.

Kenneth Lantz och Tor Eriksson är båda med i Ramundeboda intresseförening, som senare ska ha årsmöte i Sockenstugan. De ger Länsposten en liten guidning runt området, för dagen i strilande regn.

De poängterar skillnaden mellan kloster och konvent, eftersom det är många som tror att Ramundeboda var ett klosterområde.

– Konventen försörjde sig genom insamling och tiggeri. Medlemmarna benämndes bröder och systrar, till skillnad från munkar och nunnor, eftersom deras livsstil skilde sig från det isolerade livet i klostren, berättar Kenneth.

– Konventen var öppna och fungerade ofta som härbärgen och som mötesplats för bland annat stormän, fyller Tor i.

Dubbelkällaren är en av få lämningar efter Ramundeboda konvent och där kan man se spår efter den senaste restaureringen som gjordes 2008 – 11.

– Alla nya stenar som murats in har markerats med ett kryss. Runt fönstren har lagts nya tegelstenar, upplyser Kenneth.

Ramundeboda blev redan tidigt på medeltiden en viktig rastplats för alla som färdades genom de mörka tivedsskogarna.

På 1400-talet skulle alltså Antoniterna driva ett härbärge här invid Borasjön. Innan Gustaf Vasa på 1500-talet drog in all sådan verksamhet.