Efter terrordådet i Stockholm

Textstorlek:

Terrordådet i Stockholm blev en stor nyhet och väckte berättigad fasa och avsky. Det finns två olika sätt att se på terrorhändelsen. Den ena är att tänka på och föreslå åtgärder, som skall minska risken för liknande händelser i framtiden. En sak är klar, det går inte att till hundra procent förhindra nya attentat, vare sig i Sverige och andra länder. Men det finns mycket, som kan göra världen säkrare. Några förslag kom snabbt upp, när det gäller lastbilar som mordredskap. Lastbilars motorer måste hållas igång för lyftplattformarna skall fungera. Det hindrar ju inte att hytten skall vara låst, när föraren finns utanför bilen. Hade hytten varit låst hade just den här terrorhandlingen inte ägt rum, men det hindrar inte alla terrorister.

Flera förslag på övergripande åtgärder, som kan få större verkan har presenterats. De går ut på att stoppa de organisationer, som ligger bakom terrorn. Därför föreslås att medlemskap i terrororgansationen skall kriminaliseras och det skulle då också gälla samröre med sådana. Det är, om förslagen blir lag en stor och viktig förändring. I dag klarar man sig från ansvar om man inte direkt håller i vapnet eller kastar bomben.

Andra åtgärder, som förs fram, är förstärkt kameraövervakning. Det kostar mycket lite, men det har mycket länge stött på motstånd, för att det skulle stå i strid med den personliga integriteten. Det är verklighetsfrämmande, ja rent stötande synpunkter, som saknar folkligt stöd. Likande förslag gäller möjlighet till hemlig dataövervakning av misstänkta organisationer. Hinder för samarbete mellan olika myndigheter skall tas bort. Olika myndigheters samarbete med SÄPO skall förbättras. Man kan verkligen förundras över att samhället sätter krokben för sig själv, genom lagar och regler. Här finns arbete att utföra och regeringen har inbjudit övriga partier till överläggningar. Man får hoppas att det som hänt kommer att leda till skärpning .

Det andra, jag vill ta upp är de uppblåsta och sensationslystna kommentarer, som flödat efter attentatet. Det var alltför många, som gick ut med samma budskap. Det var att vi aldrig ger upp, terroristerna kan inte vinna. De kan inte ta vårt Stockholm ifrån oss. Även i dramatiska situationer måste framförallt människor i ansvarsställning lugna ner sig och inte rida på en känslovåg. Om de lugnat ner sig så måste de inse att det, som hänt inte utgör en risk för att terrorister skall ta makten i vårt land. Det är en helt annan sak att ha medkänsla med de drabbade.

Det är märkligt att så många tappar allt omdöme, när en sådan här sak händer. Nu gäller det att arbeta med kraft, till exempel på de förslag jag började min krönika med. Då får man hoppas att de, som nu blivit så exalterade, inte gör helt om och går till storms mot det, som de beskriver som integritetskränkande. Den islamistiska extremismen är en fara, som måste bekämpas. Det har alltför många på vänsterkanten svårt att ta till sig. Nu börjar den striden.

Gerhard Ohlsson