Teamet backar upp inom vården

Här är Linn Karlsson, Karin Augustsson, Elisabeth Erixon och Maria Bååth, fyra sjundedelar av Asylteamet. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Mobila Asylteamet norr heter en grupp vårdpersonal på sju personer, som utgår från Frövi/Fellingsbro. Gruppen har funnits sedan i augusti 2016.

Det var den stora flyktingströmmen hösten 2015 som föranledde planerna på speciella asylteam, som främst skulle avlasta vårdcentralerna. I den norra länsdelen fanns flest asylsökande.

I maj 2016 började de första i det blivande Asylteamet att anställas. Alla sju hade olika tjänster inom Region Örebro län, stationerade i Örebro. I och med det här projektet blev förutsättningarna förändrade för dem.

– Vi har inga egna rum som vi sitter i, utan vi utgår från Freja vårdcentral, som har mottagningar i Frövi och Fellingsbro. Sedan har vi besökt asylboenden och vårdcentraler i norra länsdelen, i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner, upplyser Linn Karlsson.

Länsposten träffar fyra av de sju i Asylteamet hos Familjecentralen i Lindesberg. Det är Linn Karlsson, sjuksköterska, Karin Augustsson, psykolog, Elisabeth Erixon, barnmorska och Maria Bååth, kurator. Dessutom ingår Helena Sundberg, barnmorska, Lotta Berger, sjuksköterska och Nicole Koivula, undersköterska.

Alla arbetar således för Region Örebro län och har ingen kommunal koppling.

– När vi startade upp i höstas fanns det åtta asylboenden i norra länsdelen, men nu finns bara det i Gusselby kvar, påpekar Linn.

Ett efter ett har de alltså avvecklats och de asylsökande har slussats vidare, ibland långt ifrån länet.

De asylboenden som stängts är Bångbro, Ställdalen, Nyhyttan, Allmänningbo i Ramsberg socken, Bredsjö, Båtshagen i Frövi och Sävsjön i Hällefors.

– Det är tydligen bestämt att även Gusselby ska stängas till sommaren, inflikar Karin Augustsson.

Kommer det här att påverka anställningarna hos er i Asylteamet?

– Nej, vi får bara andra sätt att arbeta på. Det blir mer att jobba preventivt med information om svensk hälso- och sjukvård. Vi har även varit på HVB-hem och haft tjej- och killgrupper, fortsätter Elisabeth Erixon.

Till våren planerar man att starta upp grupper med fokus på psykisk hälsa och föräldrautbildning.

– Det gäller att vara flexibel och vara beredda på att läget kommer förändras. Men det är samtidigt spännande och utmanande, säger Karin Augustsson.

Är det inte svårt att vara stödjande och uppmuntrande när en asylsökande person fått avslag?

– Det gäller att få vederbörande att tänka positivt. Att personen ändå klarat en flykt till Sverige, med allt vad det innebär. Att det negativa beslutet kanske kan komma att ändras, poängterar Maria Bååth.

Det har nu alltså gått ett och ett halvt år sedan flyktingarna kom hit, och för många har det varit en påfrestande tid, med väntan och oro. Därför har de frivilligas engagemang betytt väldigt mycket.

– Vi har exempel på där volontärerna har varit ett stort stöd, både med svenskundervisning och aktiviteter under dagarna. Särskilt i Nyhyttan där bygdeföreningen gjort ett stort jobb, upplyser Elisabeth.

Både Linn och Lotta kan faktiskt en del arabiska, vilket har varit en betydande fördel med kommunikationen.

– Annars brukar vi ha tillgång till tolk när vi är ute på våra besök, informerar Linn.

Flyktingarna har främst kommit från Afghanistan, Syrien och Irak.

– Men det måste betonas att det här har varit och är ett väldigt stimulerande jobb. Vi skrattar ofta tillsammans i Asylteamet och ihop med de asylsökande. Det är viktigt att också kunna känna glädje i en svår situation, betonar Maria.

Asylteamet har en god samverkan med andra instanser och myndigheter. Bland annat ett nära samarbete med integrationssamordnarna i Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommun.

Asylteam finns även i den södra och västra länsdelen, men de är mindre.

Trots att asylboenden försvinner så har asylteamen ändå kommit för att stanna. Man har insett den stora vikten av deras arbete.

– I maj får vi även en distriktssköterska till teamet, avslutar Linn Karlsson.