Norrbyås Hushållningsgille har haft årsmöte

Årsmöte i Norrbyås Hushållningsgille.
Textstorlek:

Norrbyås Hushållningsgille har haft årsmöte tillsammans tillsammans med Gällersta Hushållningsgille.  Styrelsen omvaldes med Stefan Svensson som ordförande. Dock kom Mårten Sandgren in som ny i styrelsen. Gillet har haft 14 träffar under året. Det har varit varierande verksamheter.  Bland annat en växtodlingskväll, cykelutflykt , Kalibrering av vattenhaltsmätare, resa till musteriet i Brunnby, studiebesök hos Vibergs snickeri samt en revy i Fjugesta. Gillet har också haft skogsdag i Gällersta och så de traditionella fältvandringarna. Året avslutades med höstfest. Till årsmötet hade Kristin Vettorato från landsbygdsnämnden i Örebro bjudits in. På nästa sammankomst kommer Lars Ekmark och pratar om oljor, smörjmedel.