Dialogträff om grannsamverkan

Textstorlek:
ASKERSUND. Onsdag den 8 mars klockan 18-20 anordnas ett möte kring hur grannsamverkan för att uppdaga eller förhindra brott kan startas upp. Dialogträffen vänder sig både till dem som tänker starta en sådan samverkan eller personer som redan idag står som kontaktpersoner för fungerande grupper.
Under träffen medverkar representanter från Brottsförebyggande rådet och polisen. Frågor samt anmälan till mötet tas emot av Inger Trodell på kommunen.