Satsningar på naturturism i Tiveden

Textstorlek:

Ekoturismföreningen har fått stöd från Världsnaturfonden och de medlen ska i sin tur läggas på att utveckla Tiveden. Besöksvänligt skogsbruk och naturturism ingår i projektsatsningen.

Stödet till projektet kommer från Världsnaturfonden, WWF:s, avdelning för innovativ naturvård.

Målet är att projektinsatsen bland annat ska bidra till att utveckla och anpassa olika metoder för skötsel och förvaltning av skogarna i den avsatta buffertzonen runt Tivedens nationalpark.

Det handlar om att bedriva ett varierat mångbruk av skogen där skogsbrukets samsas med andra verksamheter som exempelvis vandring, cykling, vilt- och fågelskådning samt liknande naturupplevelser.

I samband med det arbetet sätts ett särskilt fokus på hur, och i vilken grad, detta kan bidra till en större biologisk mångfald.

En annan plattform som ska byggas inom projektramen är att upprätta en utvecklingsplan för Tivedens naturbaserade turism.

WWF bidrar med 140 000 kronor totalt till projektet, som kommer att följas upp i dialog med Ekoturismföreningen.

– Det är mycket glädjande att Världsnaturfonden engagerar sig i Tivedens besöksnäring, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun.

Kommunens näringslivsstrateg, Hans Traav, säger i en kommentar att målet är att få fler övernattningar, öka företagens lönsamhet samt att det tillskapas fler jobb.

– Vi är också glada för att Svenska Ekoturismföreningen under så lång tid visat intresse för vad som händer i och runt Tivedens nationalpark, understryker Hans Traav.

– Det ser vi som en signal att vi har mycket bra förutsättningar att utveckla områdets ekoturism och verkligen erbjuda hållbar naturturism, tillägger han.

Som många säkert känner till så kommer det att ske en utvidgning av nationalparken.

Detta i kombination med Sveaskogs buffertzon på 2 000 hektar ger besöksnäringen fina förutsättningar, konstaterar Hans Traav i ett pressmeddelande.